de positieve groep

Home/de positieve groep
de positieve groep2021-08-23T09:27:36+02:00

De positieve groep

Als leerkracht kun je heerlijk werken met een positieve groep. De kinderen hebben allemaal hun eigen rol in de groep. De kinderen kunnen zichzelf zijn en presteren in de klas. Wat zijn kenmerken van een positieve groep? Hoe kan ik als leerkracht werken aan een positieve groep?

Kenmerken van een positieve groep:
1 De kinderen zijn eensgezind en gemotiveerd om groepsdoelen te halen.
2 De kinderen voelen zich medeverantwoordelijk voor de eigen groep.
3 De kinderen tonen respect voor de mening en het karakter van een ander groepslid.
4 De kinderen zijn bereid tot samenwerking.

Het werken aan een positieve groep kan op verschillende manieren.
Bij elk kenmerk worden voorbeelden gegeven van hoe je kunt handelen als leerkracht. Daarnaast worden er oefeningen beschreven die je kunt toepassen in de klas.

1 De kinderen zijn eensgezind en gemotiveerd om groepsdoelen te halen.
Als leerkracht kun je opdrachten bedenken waarbij alle kinderen van de klas met elkaar een groepsdoel halen. De kinderen kunnen daardoor eensgezind en gemotiveerd aan de opdracht werken. Ze zijn van elkaar afhankelijk om het groepsdoel te halen. Daarnaast kan elk kind zijn of haar inbreng geven om het groepsdoel te halen.

Voorbeeld
Groepsdoel:
– De kinderen verzamelen 100 woorden die te maken hebben met het thema (van taal/ geschiedenis/ spelling/ aardrijkskunde).
– De kinderen verzamelen 100 keersommen waarbij je het antwoord kunt delen door 2.
Proces:
Als leerkracht begeleid je het proces door met de kinderen in gesprek te gaan over de tactiek om dit groepsdoel te halen.
Hoe kun je als klas de taken verdelen? Hoe zorg je ervoor dat elk kind een taak heeft? Wie neemt de leiding over dit proces?

Oefening
– Het cijfer maken. De leerkracht roept een cijfer. Alle kinderen gaan in de vorm van het cijfer staan.
– Het cijfer met tijd. De kinderen gaan in de vorm van het cijfer staan. De leerkracht houdt de tijd bij. Hoeveel seconden heeft de klas nodig om met elkaar een cijfer te vormen?
Proces:
Welke kinderen nemen de leiding? Welke kinderen volgen de aanwijzingen goed op? Welke kinderen helpen elkaar?

Informatie en oefeningen van kenmerk 2, 3 en 4 zijn te vinden op groepsvorming.nl, klik hier voor de link.

Groepsvorming.nl maakt onderdeel uit van Orka Training.

sociale vaardigheid

Gratis handreiking met oefeningen groepsvorming per fase?
Schrijf je in voor de lesbrief en ontvang een gratis handreiking met uitleg en oefeningen voor elke fase van groepsvorming. Vervolgens ontvang je elke maand een lesbrief met oefeningen groepsvorming.

Inschrijven lesbrief


Negen sociale vaardigheden