Curatief

Curatieve trajecten
Het curatieve traject is een training voor de leerkracht(en) om met de groepsdynamiek in de klas om te gaan. Tijdens dit traject wordt veel aandacht besteed aan groepsvorming fase 2 en 3.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat meer kinderen de goede keuze maken tijdens vrije situaties? Hoe kan ik de kinderen beter laten samenwerken?
Wil je een werkwijze leren die je handvatten geeft om elk gedrag in een keuze te zetten? Ben je bereid om de werkwijze dagelijks toe te passen, bij verschillende lessen en vrije situaties? Dan is het curatieve traject wat voor jou!

Doelgroep
Leerkrachten in het basisonderwijs, regio Haaglanden.

Voorwaarden
– De hulpvraag komt vanuit de leerkracht(en).
– Gedurende het traject kan de trainer met de vaste leerkracht(en) samenwerken.
– De leerkracht(en) hebben voldoende energie om de werkwijze dagelijks toe te passen.

Training leerkracht
De leerkracht wordt getraind in het toepassen van de oefeningen groepsvorming, gecombineerd met keuzes die kinderen maken. In de onder- en middenbouw zijn dit negen superhelden. In de bovenbouw wordt gesproken over negen keuzes.

De leerkracht ontvangt tijdens de lessen directe feedback van de trainer over de keuzes die gemaakt worden. Daarnaast geven de trainer en leerkracht directe feedback aan de kinderen over de superhelden (keuzes) die gekozen worden.

Online Orka Platform
Tijdens en na het traject kunnen de leerkrachten gebruik maken van het online Orka Platform.
Hierin kan met ”gewenst gedrag” dagelijks gewerkt worden aan gedragsdoelen. Daarnaast zijn er tientallen video’s met oefeningen groepsvorming te bekijken.

Programma
Oriënterend gesprek
In dit gesprek wordt de hulpvraag door de leerkrachten besproken, waarna de trainer uitlegt hoe de werkwijze kan aansluiten. De leerkracht, directie en trainer bekijken of de Orka-training de juiste werkwijze is. 

Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek wordt het doel van het traject besproken. Een aantal gedragsregels worden besproken die in de klas centraal worden gesteld.
Het doel en de oefeningen voor de eerste les worden als laatste overlegd.

Doel en gedragsregels
De leerkracht stelt met de kinderen het doel op: Wat voor groep willen wij zijn? Hoe willen we met elkaar omgaan? Welk gedrag hoort daarbij?

De leerkracht kan het gesprek met de kinderen begeleiden door middel van coöperatief werken: Rond Praat. De kinderen vertellen aan elkaar in viertallen wat voor groep zij willen zijn. Vervolgens kan elk groepje zijn antwoorden vertellen aan de klas, en kan de leerkracht met alle kinderen de antwoorden clusteren. Dit werkt hetzelfde voor de vraag: Wat voor gedrag hoort daarbij? Uiteindelijk heeft de leerkracht het doel (wat voor groep willen wij zijn?) en de gedragsregels (welk gedrag hoort daarbij?) verzameld. De gedragsregel die de eerste prioriteit heeft, wordt groot in de klas opgeschreven. Na de eerste les kunnen daar één of twee superhelden bij gehangen worden, zodat de koppeling tussen het doel van de klas en de superhelden gemaakt kan worden.

Lessen
De leerkracht en de trainer geven oefeningen groepsvorming, waarin kinderen veel feedback krijgen over de keuzes die zij maken. Daarnaast ontvangt de leerkracht tijdens de lessen directe feedback van de trainer. De trainer fungeert ook als voorbeeldrol, door ook een deel van de les oefeningen te verzorgen.

Training na afloop
Na elke les volgt een trainingsmoment voor de leerkracht. In dit gesprek wordt er teruggekeken naar de keuzes die gemaakt zijn door de leerkracht en kinderen. De volgende onderwerpen komen aan bod: competentie en autonomie van kinderen vergroten. Eigenaarschap bij kinderen versterken door feedback te geven over keuzes die gemaakt worden. Hoe geven we feedback over de keuzes die kinderen maken? Wat wordt het doel van de volgende les, en welke oefeningen worden gekozen?

Transfer
Stoplicht
De transfer wordt gemaakt doordat de leerkracht dagelijks na elke pauze het stoplicht bespreekt met de kinderen. Vervolgens kan de leerkracht in gesprek met de kinderen die groen en oranje gescoord hebben.

Oefeningen groepsvorming
De leerkracht kan wekelijks oefeningen groepsvorming verzorgen, en tijdens de oefeningen feedback geven aan kinderen over de keuzes die gemaakt worden.

Superhelden
De transfer wordt gemaakt doordat de leerkracht dagelijks de superhelden verwerkt in het lesgeven. Tijdens de lessen en vrije momenten kan de leerkracht de kinderen coachen om de goede keuze (superheld) te kiezen.

Leerdoelen
Kennis
Leerkrachten kennen de principes van de systeemtheorie:

  • De leerkracht kan de bron aanspreken.
  • De leerkracht kan het slachtoffer aanspreken.
  • De leerkracht kan de omgeving aanspreken.

Leerkrachten kennen 9 superhelden om de kinderen te coachen.

Vaardigheden
Leerkrachten kunnen gedragsinstructie geven bij elke activiteit in de klas.
Leerkrachten kunnen gewenst gedrag belonen.
Leerkrachten kunnen een keuze geven bij ongewenst gedrag.
Leerkrachten kunnen werken aan gewenst gedrag door doelen te stellen voor de klas.
Leerkrachten kunnen het stoplicht toepassen in de klas na elke pauze.
Leerkrachten kunnen directe feedback geven aan kinderen over de keuzes die gemaakt worden.