Lessen in de klas

- Samenwerken en overleggen
- Leiden en volgen

Reageren op uitdagen

Relatiediagram

"In één oogopslag inzicht
in de relaties
van de klas"

Lessen in de speelzaal

"Interactie tussen kinderen
zichtbaar maken met
fysieke oefeningen."

Coaching van leerkrachten

"De leerkrachten kunnen de
vaardigheden toepassen in de
dagelijkse praktijk"

Curatief2019-01-15T12:34:44+00:00

Curatief

Curatieve trajecten
De nadruk bij preventieve trajecten wordt gelegd bij coaching van de leerkracht.
De werkwijze gewenst gedrag wordt door de trainer overgedragen aan de leerkracht. Dit kan door middel van observatie, coaching en lessen met de groep.

Orka – curatief staat voor coaching waarin de werkwijze ‘gewenst gedrag’ door de leerkracht wordt toegepast. Het handelen van de leerkracht wordt uitgebreid met gedragsinstructie. Dit betekent dat de leerkracht bij elke les en vrije momenten vooraf verwachtingen omtrent het gedrag uitspreekt. Vervolgens kan de leerkracht de kinderen die de goede keuze maken positief complimenteren en belonen. Het doel is dat kinderen gestimuleerd worden om de goede keuze te maken.

Daarnaast worden de kinderen getraind in de zes keuzes voor superhelden: opkomen voor jezelf, negeren, de slimme plek, relaxed reageren, elkaar helpen en elkaar aanspreken.

Bij het traject wordt met een leervraag van de leerkracht gewerkt. Wat is de gewenste situatie? Wat wil de leerkracht bereiken omtrent het gedrag in de klas?

Voorbeelden leervragen:

  • Hoe kan ik ervoor zorgen dat meer kinderen de goede keuze maken tijdens de les, en niet meedoen met ordeverstorend gedrag?
  • Hoe kan ik er als leerkracht voor zorgen dat kinderen op zichzelf letten en zich niet steeds met anderen bemoeien?
  • Hoe zorg ik ervoor dat de leerlingen elkaar negeren tijdens de les?