Lessen in de klas

- Samenwerken en overleggen
- Leiden en volgen

Reageren op uitdagen

Relatiediagram

"In één oogopslag inzicht
in de relaties
van de klas"

Lessen in de speelzaal

"Interactie tussen kinderen
zichtbaar maken met
fysieke oefeningen."

Coaching van leerkrachten

"De leerkrachten kunnen de
vaardigheden toepassen in de
dagelijkse praktijk"

Preventief2019-01-15T12:34:44+00:00

Preventief

Preventieve trajecten
De nadruk bij preventieve trajecten wordt gelegd bij lessen in de klas en/ of speelzaal.
De leerkracht en trainer kiezen oefeningen die inspelen op groepsvorming, samenwerken, overleggen en verschillende keuzes maken bij uitdagingen.

Bij elke les wordt vanuit een doel gewerkt. Vervolgens worden fysieke oefeningen ingezet om de interactie te observeren. Tijdens en na de oefeningen coachen de trainer en leerkracht de kinderen over de keuzes die gemaakt worden.

Thema’s:

  • Leiden en volgen: wie neemt de leiding in de klas? Elk kind oefent met een leidende en volgende rol.
  • Overlegtijd: hoe werkt de groep samen als er één tactiek gekozen moet worden om een doel te halen?
  • Samenwerken: is iedereen betrokken bij de opdracht? Hoe reageren kinderen als de samenwerking niet goed verloopt?
  • Reageren op uitdagen: opkomen voor jezelf, de slimme plek, negeren en de relaxte manier.
  • Initiatief nemen: hoe neem ik initiatief om actief deel te nemen aan elke oefening?
  • Rollen in de klas: welke rollen zijn zichtbaar tijdens een groepsoefening? Zijn er voldoende positieve leidersrollen? Welke positieve rollen kunnen versterkt worden in de klas?

De lessen worden altijd gecombineerd met een gesprek na afloop. Analyse van de oefeningen, plan van aanpak voor de komende week en het verwerken van de werkwijze in het dagelijks lesgeven vormen het uitgangspunt van het gesprek.

Instrumenten
Elke leerkracht die preventief met Orka werkt in de klas, kan gebruik maken van de volgende instrumenten:
– Het relatiediagram
– Vragenlijst signalen
– Poster: Keuzes voor superhelden
– Thermometer superhelden