Lessen in de klas

- Samenwerken en overleggen
- Leiden en volgen

Reageren op uitdagen

Relatiediagram

"In één oogopslag inzicht
in de relaties
van de klas"

Lessen in de speelzaal

"Interactie tussen kinderen
zichtbaar maken met
fysieke oefeningen."

Coaching van leerkrachten

"De leerkrachten kunnen de
vaardigheden toepassen in de
dagelijkse praktijk"

School-breed2019-01-15T12:34:44+00:00

School-breed

School-breed betekent dat de leerkrachten vanaf groep ½ de kinderen kunnen coachen om de goede keuze te maken. De superhelden worden door de hele school gebruikt en toegepast.

Doelstelling:

 • De leerkracht kan oefeningen inzetten om interactie te observeren.
 • De leerkracht kan tijdens en na de oefening feedback geven over de keuzes die kinderen maken.
 • De leerkracht kan de werkwijze Orka toepassen in de dagelijkse schoolpraktijk.
 • De kinderen worden getraind in de 6 superhelden: opkomen voor jezelf, negeren, relaxed reageren, de slimme plek, elkaar helpen en elkaar aanspreken.

De werkwijze wordt ingezet via de leerkrachten. De leerkrachten worden tijdens lessen getraind om oefeningen in te zetten waar interactie zichtbaar wordt. Tijdens en na de oefening geeft de leerkracht feedback aan kinderen over de keuzes die gemaakt worden. Vervolgens kunnen de leerkrachten de kinderen coachen in alle schoolsituaties, bijvoorbeeld tijdens het speelkwartier.

Dit traject begint met een startworkshop, waarin de leerkrachten worden getraind in de werkwijze Orka. Vervolgens zijn er lessen Orka in elke groep, of voor elke leerkracht. De leerkracht geeft twee oefeningen per les.

De school kan de werkwijze vervolgens zelfstandig voortzetten, middels de volgende instrumenten:

 • Lesbrief met oefeningen Orka voor elke leerkracht elke 2 weken.
 • Poster superhelden voor elke klas.
 • Thermometer superhelden voor elke klas: toepassen tijdens de pauzes.
 • Prentenboekjes superhelden voor de onderbouw.
 • Het relatiediagram
 • De vragenlijst signalen
 • Het groepsplan gedrag

De leerkrachten kunnen tijdens de lessen werken aan onderstaande thema’s:

 • Leiden en volgen: elk kind oefent met een leidende en volgende rol.
 • Overlegtijd: hoe werkt de groep samen als er één tactiek gekozen moet worden om een doel te halen?
 • Samenwerken: is iedereen betrokken bij de opdracht? Hoe reageren kinderen als de samenwerking niet goed verloopt?
 • Reageren op uitdagen: opkomen voor jezelf, de slimme plek, negeren en de relaxte manier.
 • Initiatief nemen: hoe neem ik initiatief om actief deel te nemen aan elke oefening?
 • Rollen in de klas: welke rollen zijn zichtbaar tijdens een groepsoefening? Zijn er voldoende positieve leidersrollen? Welke positieve rollen kunnen versterkt worden in de klas?