De Superheldenaanpak

Lessen in de klas

- Samenwerken en overleggen
- Leiden en volgen

Lessen in de speelzaal

"Interactie tussen kinderen
zichtbaar maken met
fysieke oefeningen."

Training van leerkrachten

"De leerkrachten kunnen de
superheldenaanpak toepassen
in de dagelijkse praktijk"

Visie2019-01-15T12:34:44+01:00

Visie

Orka is een ondernemende praktijk die zich richt op school, leerkrachten, ouders en kinderen. Het uitgangspunt is om samen met opvoeders met passie te werken aan de optimale sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Waarden
Orka werkt met de school samen om uiting te geven aan de volgende waarden in school:
Vertrouwen, veiligheid, verantwoordelijkheid, respect, zelfstandigheid en eigenaarschap.

Vaardigheden
De werkwijze bestaat uit lessen, coaching en workshops om preventief te werken aan sociaal emotioneel leren. Het eigenaarschap van leerkrachten staat centraal,  zodat de leerkracht de werkwijze kan toepassen in het dagelijks handelen.

De kracht van Orka is dat er veel aandacht gaat naar de kennis, vaardigheden en houding van de leerkrachten. De werkwijze is erop gericht dat de leerkrachten preventief kunnen handelen om een goede sfeer in de klas te houden.

Doelstellingen
Orka streeft de volgende doelen na:
– Het vergroten van kennis en vaardigheden van leerkrachten om relatie, competentie en autonomie in de klas te bevorderen.
– Het vergroten van middelen voor leerkrachten om positief gedrag in de klas te bevorderen.
– Het versterken van sociale vaardigheden van kinderen.
– Het versterken van weerbaarheid van kinderen door te werken met 4 reacties op uitdagen.
– Het versterken van kennis, vaardigheden en houding op het gebied van sociale vaardigheden, weerbaarheid en groepsvorming bij de leerkrachten.

Gebaseerd op
Motivationele benadering, de zelfdeterminatietheorie:
– Relatie
– Autonomie
– Competentie

Systeemtheorie: de invloed van de omgeving op het gedrag van een kind.
Kijken naar interacties, relaties, posities, rollen in de context van de klas.