De coördinator is een gedragsspecialist of intern begeleider van de school die enthousiast is om de superheldenaanpak te borgen op school. Daarnaast kan de coördinator de superheldenaanpak aanbieden aan ouders en kinderopvang binnen de school.

Ondersteuning voor de coördinator

 1. De coördinator ontvangt een presentatie met mogelijkheden hoe de superheldenaanpak geborgd kan worden binnen de school.
 2. De coördinator ontvangt een aantal maal per schooljaar een digitale nieuwsbrief met ontwikkelingen en mogelijkheden voor borging op school.
 3. De coördinator volgt zes modules e-learning uit het online Orka Platform. Deze modules zorgen ervoor dat de coördinator volledig op de hoogte is van de superheldenaanpak.

Taken van de coördinator
De coördinator heeft de volgende taken:

 • De coördinator zorgt ervoor dat alle leerkrachten een account aanmaken bij het Orka-platform, zodat oefeningen groepsvorming wekelijks gebruikt kunnen worden.
 • De coördinator zorgt ervoor dat alle leerkrachten online cursussen over de superheldenaanpak volgen.
 • De coördinator zet de superheldenaanpak op de agenda in overlegmomenten met leerkrachten, zodat oefeningen en lesbrieven besproken kunnen worden.
 • De coördinator voert maandelijks flitsbezoeken uit, om de leerkrachten te observeren in het toepassen van de oefeningen.
 • De coördinator zorgt ervoor dat de leerkrachten de ouders informeren over de superheldenaanpak. De leerkrachten ontvangen via de coördinator een mail voor ouders. In deze mail is een link opgenomen naar de website met posters, video over de werkwijze en de online cursus.
 • De coördinator blijft het belang van aandacht aan groepsvorming benadrukken om sociale problemen te voorkomen in de klas.
 • De coördinator informeert nieuwe leerkrachten over de superheldenaanpak.
 • De coördinator zorgt voor de borging van de superheldenaanpak.

Optioneel:

 • De coördinator kan twee keer per jaar het relatiediagram en de vragenlijst op de agenda zetten, zodat dit door alle leerkrachten wordt afgenomen.

Persoonlijke ondersteuning van de leerkracht:

 • Als de groep zich negatief ontwikkeld, kan de leerkracht ondersteund worden. De superheldenaanpak biedt ondersteuning door alle oefeningen groepsvorming aan te bieden in het online Orka Platform. De superheldenaanpak biedt geen persoonlijke ondersteuning.

De persoonlijke ondersteuning van de leerkracht wordt uitgevoerd door de coördinator of gedragsspecialist van de school. Deze persoonlijke ondersteuning bestaat uit oefeningen groepsvorming uitvoeren in de klas. De coördinator of gedragsspecialist voert dan samen met de leerkracht oefeningen uit met de klas, bijvoorbeeld middels collegiale consultatie. Uit ervaring blijkt dat dan de persoonlijke ondersteuning vaak op korte termijn kan starten, waardoor de leerkracht er snel baat bij heeft.