Jaarabonnement

Wilt u een jaarabonnement afsluiten voor de superheldenaanpak? Vul dan onderstaand formulier in.

Een abonnement is alleen school-breed mogelijk. Het abonnementstarief is afhankelijk van het aantal groepen in uw school en kost € 130,- per groep.

 

Na ontvangst van uw gegevens nemen wij contact met u op om het aantal groepen binnen het abonnement vast te leggen. Het abonnement kan op elk gewenst moment ingaan als aan de randvoorwaarden kan worden voldaan.

Randvoorwaarden

Om de kwaliteit van de superheldenaanpak te optimaal te benutten en te waarborgen zijn er een aantal randvoorwaarden. 

Randvoorwaarden voor een goede uitvoering van de superheldenaanpak:

  • Voldoende draagvlak bij leerkrachten en directie om de superheldenaanpak te implementeren. De keuze voor invoering van de superheldenaanpak wordt altijd voorafgegaan door een online intake met de schoolleiding en een digitale presentatie aan de directie en het team. Als 80% van het team enthousiast is over de superheldenaanpak, kan gestart worden met het abonnement.
  • De superheldenaanpak wordt uitgevoerd in groep 1 tot en met 8 om de effectiviteit van de doorlopende pedagogische aanpak van de school te waarborgen. 
  • De school stelt een coördinator aan die zorgt voor borging van de superheldenaanpak.
  • De coördinator zet de superheldenaanpak maandelijks op de agenda bij overlegmomenten.
  • Alle leerkrachten, inclusief de nieuwe leerkrachten werkzaam op de school volgen verplicht de zes online cursussen.
  • Een goed werkend digibord op het moment dat de oefeningen worden gegeven.
  • De leerkracht geeft de superheldenaanpak wekelijks vorm door oefeningen te geven.
  • De leerkracht geeft de superheldenaanpak dagelijks vorm door de superhelden te bespreken bij keuzes die kinderen maken.

Meer informatie over implementatie, klik hier.