Hoe kan ik als leerkracht/ intern begeleider de oefeningen over groepsvorming en de superhelden uitvoeren op onze school?

Het ‘Train de trainer’ traject wordt aangeboden op scholen in Zuid-Holland.

Doelgroep
Leerkrachten en intern begeleiders in het (speciaal) basisonderwijs, Zuid-Holland.

Doel
In dit ‘’Train de trainer’’ traject wordt de leerkracht opgeleid om de superheldenaanpak te verzorgen binnen school door oefeningen vorm te geven.

  • Je kan wekelijks oefeningen groepsvorming geven in groep 1 tot en met 8.
  • Je kunt leerkrachten coachen in het uitvoeren van de superheldenaanpak.
  • Je kent oefeningen groepsvorming bij elke fase van groepsvorming.
  • Je kan oefeningen groepsvorming inzetten om te werken aan een positieve groep.
  • Je kent negen superhelden/ keuzes.
  • Je kan feedback geven na elke ronde van een oefening.
  • Je kan directe feedback geven tijdens elke ronde van een oefening.

‘Train de trainer’ stelt de leerkracht in staat om oefeningen uit te voeren, waarbij de leerkracht feedback geeft op basis van de interactie in de klas. De feedback gaat over de sociale vaardigheden (superhelden of keuzes) die kinderen maken, bijvoorbeeld ‘leiden’ en ‘volgen’.

Programma
1 Intake
Het traject start met het intakegesprek. Daarin bepalen de leerkracht en trainer het doel voor het traject. Daarnaast wordt het traject toegelicht, en de doelen voor de reeks wordt besproken.

2 De lessen
Je geeft samen met de trainer één dag les in verschillende groepen. Je geeft samen met de trainer invulling aan de lessen. Er worden oefeningen groepsvorming uitgekozen die passen bij de fase van groepsvorming van de groepen waar de lessen gegeven worden. Tijdens elke oefening geef je feedback aan kinderen over de keuzes die gemaakt worden. Je geeft directe feedback tijdens een ronde, en feedback na elke ronde van een oefening. De trainer geeft ook oefeningen, en geeft de leerkracht directe feedback tijdens de oefeningen. Na de laatste les evalueren we alle gegeven lessen, waarbij je reflecteert op je rol als trainer. Hoe kun je de leerkracht van de groep coachen tijdens lessen? Welke interacties hebben plaatsgevonden? Welke keuzes van kinderen heb je besproken?  Hoe heb je de ‘keuzes voor superhelden’ verwerkt in je feedback naar de kinderen?

3 Intervisie
Na een aantal weken volgt één intervisie bijeenkomst om te reflecteren op je rol als trainer.

Interesse?
Neem contact op met Orka Training voor de mogelijkheden.

Negen sociale vaardigheden