Over Orka

Gespecialiseerd in het begeleiden van leerkrachten en groepen

Rino Vijverberg van Orka Training

Inmiddels werk ik al een aantal jaar met veel plezier en energie aan groepsvorming in de klas. Mijn loopbaan ben ik begonnen als leerkracht in het basisonderwijs (2002-2012). In die periode heb ik mij ontwikkeld in het begeleiden van kinderen en groepen. In 2008 heb ik mijn diploma Kindercoach behaald en in 2010 het diploma Kinder- en jeugdtherapeut. Dit leidde tot het oprichten van Orka Training in 2009, waar ik kinderen, ouders en leerkrachten kon begeleiden in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. De laatste jaren heb ik mij gespecialiseerd in het begeleiden van leerkrachten en groepen. In 2014 zijn de eerste superhelden ontwikkeld en is de superheldenaanpak ontstaan. In 2021 is de methode ontwikkeld. Als trainer en co-teacher implementeer ik de werkwijzen op scholen waar ik samenwerk met leerkrachten aan groepsvorming:

– Hoe kun je als leerkracht kinderen coachen een effectieve keuze te maken?
– Op welke manier kun je kinderen verantwoordelijkheid laten nemen?
– Hoe kun je kinderen als groep laten samenwerken?
– Hoe kun je de sfeer in de klas verbeteren?

De laatste jaren volg ik nascholing met onderwerpen zoals: ”cognitieve gedragstherapie”, ”nieuwe autoriteit”, ”effectief leerkrachtengedrag bewerkstelligen”, ”didactische werkvormen ontwerpen” en ”deep democracy, level 1.”

Partners

Regio Haaglanden – Leiden – Rotterdam
Wilt u de methode gebruiken in combinatie met begeleiding van de groep en leerkrachten? Orka Training werkt samen met het AED en praktijk Vikids. Beide partners ondersteunen groepen en leerkrachten met de methode op het gebied van groepsvorming. U kunt contact opnemen met Orka Training voor informatie over de trajecten.

AED
Orka Training werkt samen met de AED, het expertisecentrum in de regio Leiden en omgeving. Als partner biedt de AED de methode aan als onderdeel van de begeleiding van leerkrachten en groepen op het gebied van groepsvorming.

De coöperatie Ambulante Educatieve Dienst (AED) is het expertisecentrum van het speciaal onderwijs in de regio Leiden en omstreken. De medewerkers van de AED zijn specialisten op het gebied van ondersteuning aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoeften in het regulier onderwijs (PO, VO en MBO).

De AED is werkzaam in 5 regio’s: Leiden en omstreken, Duin- en Bollenstreek, Rijnstreek, Zoetermeer en Midden-Holland. Bij de AED werken meer dan 50 ambulant begeleiders passend onderwijs. Onze aanpak is handelingsgericht (HGW), oplossingsgericht en talentgericht. De begeleiding vanuit de AED kan gericht zijn op de leerling, de leerkracht of de groep. Daarnaast biedt de AED ook scholing aan op een allerlei onderwerpen.

Klik hier om naar de website van het AED te gaan.

Praktijk Vikids
Pedagogische en onderwijspraktijk Vikids biedt orthopedagogische zorg en ondersteuning aan kinderen en jongeren, ouders en scholen m.b.t. vragen die te maken hebben met de opvoeding, ontwikkeling en het gedrag van het kind. De praktijk is gevestigd in Alphen aan den Rijn.

Anne Marie Visser heeft ervaring als leerkracht en intern begeleider, als ambulant begeleider cluster 4 vanuit het speciaal onderwijs en als orthopedagoog in het onderwijs en de GGZ. Meer informatie, klik hier.

CRKBO

Orka Training is als onderwijsinstelling ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en is daardoor een erkende instelling zoals bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Het onderwijs is daarmee vrijgesteld van BTW.

Algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtnemer (Orka Training) en de opdrachtgever (School) met betrekking tot de educatieve diensten.

Algemene voorwaarden Orka Training

Klachtenprocedure
Orka Training hecht aan goede relaties. Waar gewerkt wordt, kunnen echter misverstanden ontstaan of kunnen fouten worden gemaakt. Indien u ontevreden bent over een dienst, laat dit Orka Training  zo spoedig mogelijk weten.

Klachtenreglement

Klachtenformulier

Verwerkersovereenkomst
In de verwerkersovereenkomst van Orka Training ligt vast hoe en welke persoonsgegevens wij verwerken. Dit is een overeenkomst tussen Orka Training en de school of instelling die de superheldenaanpak gebruikt. Orka Training hanteert daarbij de ‘Model Verwerkersovereenkomst 4.0’, van het Privacyconvenant Onderwijs. Versie 4.0 van deze overeenkomst is conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Model+verwerkersovereenkomst+4.0 – Orka Training