Welkom op de website!

Preventief en schoolbreed: Deze methode wordt hieronder beschreven.

Preventief en/ of curatief voor groepen.
Bekijk de website www.groepsvorming.nl voor de aanpak en mogelijkheden voor een groep.

Sociogram en/ of sociomatrix afnemen?
Klik hier om naar de website te gaan.

Methode Orka Training

”De superhelden zorgen schoolbreed voor een veilig klimaat op school. De kinderen leren om naar hun eigen gedrag te kijken en hiernaar te handelen.”  Thijs, leerkracht.

De methode van Orka Training is een preventieve aanpak voor de basisschool om sociale vaardigheden van kinderen en het groepsklimaat in de klas te verbeteren om daarmee de kans op sociale problemen te verkleinen.

De methode bestaat uit negen sociale vaardigheden (superhelden of keuzes) die kinderen kunnen toepassen: elkaar helpen, elkaar aanspreken, leiden, volgen, opkomen voor jezelf, relaxed reageren, negeren, een slimme plek en melden bij de leerkracht.

Oefeningen groepsvorming worden ingezet om de superhelden te trainen. Elke week geeft de leerkracht een oefening groepsvorming, waarin de sociale vaardigheden (superhelden of keuzes) getraind worden. De kracht van de methode is dat de leerkracht tijdens de oefeningen feedback geeft aan kinderen over de sociale vaardigheden die worden ingezet.

Effectieve jeugdinterventie
De superheldenaanpak is in juni 2021 erkend als goed onderbouwd. De superheldenaanpak is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI).
”De commissie vindt het mooi om te zien hoe de superheldenaanpak samen met de praktijk is ontwikkeld en doorontwikkeld.” (https://www.nji.nl/interventies/de-superheldenaanpak) Meer informatie over de methode, klik hier.

Inloggen methode, klik hier.

In de onder- en middenbouw wordt er gesproken over superhelden (afbeelding 1 en 3). In de bovenbouw wordt er gesproken over keuzes (afbeelding 2 en 4).

Hoe ervaren leerkrachten de methode?

Lees het interview van de gezonde school inspiratie met Rozanne (coördinator) en Imke (directrice) van de Johannesschool te Pijnacker over de superheldenaanpak op de Johannesschool.
Klik hier voor het interview.

”Ze leren eerst naar zichzelf kijken in plaats van naar anderen te wijzen of meteen bij de leerkracht aan te kloppen. Zo ontdekken ze dat ze het zelf op kunnen lossen.”

Imke - directrice

“Na de buitenspeeltijd gebruiken we een stoplicht. Nu gebeurt het eigenlijk nooit meer dat er een kind in rood zit en dat ik in de lestijd nog buitenspeel-akkefietjes moet oplossen.”

Rozanne - leerkracht

”Effectief. Makkelijk in gebruik. Herkenbaar voor kinderen. Schoolbreed inzetbaar.”

Yvonne, leerkracht

”Als een kind weet hoe hij/zij kan reageren bij een ongewenste situatie zal hij/ zij zich krachtig en competent voelen. Dan is het kind geen slachtoffer meer maar kan het met zelfvertrouwen een situatie positief beïnvloeden.”

Gerrie, leerkracht

”Kinderen leren om verantwoordelijk te zijn voor het oplossen van eigen problemen. Ze worden zelfstandiger en weerbaarder.”

Linda, leerkracht

”De superheldenaanpak helpt bij de doorgaande lijn binnen de school. Hierdoor spreekt iedereen dezelfde taal waar het wenselijk gedrag betreft. Als ib-er zet ik het ook in om verbinding te maken met individuele kinderen waar gedragsproblemen bij ontstaan.”

Pia, intern begeleider

”De kinderen bedenken zelf oplossingen bij problemen en hebben de leerkracht daar niet altijd meer bij nodig.”

Trix, leerkracht

”Het geeft de kinderen veel ondersteuning bij en inzicht in hun eigen handelen en meer vertrouwen in zichzelf. Ook voor anderstalige kinderen. Zij hebben de gelegenheid om hun superheld aan te wijzen of door handelingen hun sterke kanten te laten zien, omdat lang niet bij alle oefeningen veel gesproken hoeft te worden.”

Dieneke, leerkracht

”Het biedt een goede en duidelijke structuur voor leerlingen om een prettig klimaat in de groep te creëren.”

René, leerkracht

”Krachtige aanpak die aansluit bij de belevingswereld van de kinderen.”

Martine, intern begeleider

”Ik maak dagelijks gebruik van de superheldenposter om goed gedrag in te slijpen en kinderen na te laten denken over hun eigen gedrag en welk effect dat op anderen heeft.”

Joyce, leerkracht

”De doorgaande lijn zorgt voor duidelijkheid binnen het schoolbeleid. Kinderen leren de superhelden kennen in de onderbouw en kunnen deze op steeds meer situaties toepassen tegen de tijd dat zij in de bovenbouw zitten. Het is leuk om te zien hoe goed de kinderen hun keuzes voor een superheld kunnen toepassen en onderbouwen.”

Esmee, leerkracht

”De superheldenaanpak is een schoolbrede methode, waarbij de verschillende superhelden centraal staan. Kinderen wordt geleerd om tijdens het buitenspelen of andere activiteiten een zelfstandige keuze te maken voor een bepaalde superheld als dat nodig is. Op deze manier willen wij er voor zorgen, dat iedereen zich veilig en goed voelt op school. Als je kinderen op het plein aanspreekt op bepaald gedrag, is het fijn dat iedereen (kind en de pleinwacht) de superhelden kent en begrijpt. Op deze manier is de sfeer op school echt verbeterd en zijn wij blij met de superheldenaanpak.”

Siska, gedragsspecialist


Wat is de kracht van de methode?

  • De kinderen leren handvaten (negen sociale vaardigheden) om zelfstandig conflicten op te lossen.
  • Alle leerkrachten kunnen dezelfde taal spreken bij het begeleiden van kinderen tijdens het samen spelen en samenwerken.

Online methode

De superheldenaanpak is een online methode (Orka platform). Het platform bestaat uit een aantal onderdelen waarmee je dagelijks kunt werken aan sociale vaardigheden en groepsvorming in de klas. De onderdelen worden hieronder beschreven. Meer informatie over alle onderdelen van de methode, klik hier.

Cursus
Er zijn negen online cursussen beschikbaar over o.a. oefeningen groepsvorming. lees verder

Oefeningen
Er zijn 70+ instructiekaarten met oefeningen groepsvorming beschikbaar.

Video’s
De superheldenaanpak biedt tientallen video’s met oefeningen groepsvorming.

Tools
Er zijn tools beschikbaar om gewenst gedrag aan te leren en alle stemmen uit de groep te halen.

Instrumenten
Het sociogram,  de sociomatrix en de vragenlijst welbevinden kunnen tweemaal per jaar worden afgenomen.
lees verder

Superhelden
Alle superhelden en keuzes zijn apart beschikbaar als afbeelding en kleurplaat.

Prentenboek
Het prentenboek over superhelden, geschreven door de LeesMees, is digitaal beschikbaar.

Documenten
O.a de handleiding, het jaarprogramma, de checklist zijn beschikbaar en te downloaden.

De volgende scholen werken met de methode:

Gratis handreiking met oefeningen groepsvorming per fase?
Schrijf je in voor de lesbrief en ontvang een handreiking met uitleg en oefeningen voor elke fase van groepsvorming. Vervolgens ontvang je elke maand een lesbrief met oefeningen groepsvorming.

Inschrijven lesbrief