De superheldenaanpak

Sociale vaardigheden van kinderen en het groepsklimaat in de klas verbeteren met de superheldenaanpak
De superheldenaanpak van Orka Training is een preventieve aanpak voor de basisschool om sociale vaardigheden van kinderen en het groepsklimaat in de klas te verbeteren om daarmee de kans op sociale problemen te verkleinen.

De superhelden bestaan uit negen sociale vaardigheden (superhelden of keuzes) die kinderen kunnen toepassen: elkaar helpen, elkaar aanspreken, leiden, volgen, opkomen voor jezelf, relaxed reageren, negeren, een slimme plek en melden bij de leerkracht.

Oefeningen groepsvorming worden ingezet om de superhelden te trainen. Elke week geeft de leerkracht een oefening groepsvorming, waarin de sociale vaardigheden (superhelden of keuzes) getraind worden. De kracht van de superheldenaanpak is dat de leerkracht tijdens de oefeningen feedback geeft aan kinderen over de sociale vaardigheden die worden ingezet.

De superheldenaanpak wordt online aangeboden middels het Orka Platform. In het Orka Platform zijn meer dan 70 instructiekaarten met oefeningen groepsvorming beschikbaar.
Online Orka platform, lees verder

De superheldenaanpak wordt geïmplementeerd door zes online cursussen voor leerkrachten. Daarnaast stelt de school een coördinator van de superheldenaanpak aan. De coördinator zorgt voor de borging van de superheldenaanpak.
Implementatie, lees verder

Effectieve jeugdinterventie
De superheldenaanpak is onlangs erkend als goed onderbouwd. De superheldenaanpak wordt opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI).

Negen sociale vaardigheden

Het online platform

Het online platform bestaat uit een aantal onderdelen waarmee je dagelijks kunt werken aan sociale vaardigheden en groepsvorming in de klas. De onderdelen worden hieronder beschreven. Meer informatie over alle onderdelen van het platform, klik hier.

Cursus
Er zijn zes online cursussen beschikbaar over o.a. oefeningen groepsvorming. lees verder

Oefeningen
Er zijn 70+ instructiekaarten met oefeningen groepsvorming beschikbaar.

Video’s
De superheldenaanpak biedt tientallen video’s met oefeningen groepsvorming.

Gewenst gedrag
Er zijn  twee beloningssystemen beschikbaar, waarbij een afspraak of gedragsregel centraal staat.

Instrumenten
Het relatiediagram en de vragenlijst welbevinden kunnen tweemaal per jaar worden afgenomen.
lees verder

Superhelden
Alle superhelden en keuzes zijn apart beschikbaar als afbeelding en kleurplaat.

Prentenboek
Het prentenboek over superhelden, geschreven door de LeesMees, is digitaal beschikbaar.

Documenten
O.a de handleiding, het jaarprogramma, de checklist zijn beschikbaar en te downloaden.

Leerkracht
Wil je elke maand oefeningen groepsvorming per mail ontvangen?
Schrijf je dan in voor de lesbrief.

Inschrijven lesbrief