De Superheldenaanpak

Lessen in de klas

- Samenwerken en overleggen
- Leiden en volgen

Lessen in de speelzaal

"Interactie tussen kinderen
zichtbaar maken met
fysieke oefeningen."

Training van leerkrachten

"De leerkrachten kunnen de
superheldenaanpak toepassen
in de dagelijkse praktijk"

Home2020-03-20T15:59:47+02:00

De superheldenaanpak
De superheldenaanpak van Orka Training is een preventieve aanpak binnen de basisschool om kinderen een effectieve keuze te laten maken op het gebied van samenwerken en weerbaarheid. De superhelden bestaan uit negen keuzes die kinderen kunnen toepassen: elkaar helpen, elkaar aanspreken, leiden, volgen, opkomen voor jezelf, relaxed reageren, negeren, een slimme plek en melden bij de leerkracht.

De superheldenaanpak wordt aangeboden middels het online Orka Platform. In het Orka Platform zijn tientallen video’s met oefeningen groepsvorming te bekijken. Alle superhelden zijn hier als poster en kleurplaat te downloaden. Bij het online Orka Platform maakt elke leerkracht van zijn groep een account aan. Hierin kunnen oefeningen over groepsvorming, in combinatie met superhelden bekeken en uitgevoerd worden met kinderen.

In de regio Haaglanden worden ook workshops en lessen aangeboden om de superheldenaanpak op scholen te implementeren. Tijdens de lessen worden de leerkrachten en kinderen getraind. De superheldenaanpak wordt preventief ingezet op scholen en geeft de leerkrachten handvatten om er dagelijks mee te werken.

Preventief
Wil je als school de superheldenaanpak gebruiken om kinderen zelfstandig keuzes te laten maken? ‘Orka preventief’ kan ingezet worden om leerkrachten en kinderen¬† te trainen in de superheldenaanpak.
lees verder

online Orka Platform
Wil je oefeningen groepsvorming en de superheldenaanpak in de klas gebruiken? Het platform biedt tientallen video’s met oefeningen groepsvorming en mogelijkheden om de superheldenaanpak te gebruiken in de klas.
lees verder

Curatief
Kunnen de kinderen snel op elkaar reageren? Wil je als leerkracht getraind worden om meer rust in de klas te krijgen? ‘Orka curatief’ kan ingezet worden om de sfeer in de klas te verbeteren.
lees verder

Leerkracht
Wil je elke maand oefeningen groepsvorming per mail ontvangen?
Schrijf je dan in voor de lesbrief.

Inschrijven lesbrief