De superheldenaanpak
De superheldenaanpak van Orka Training is een preventieve aanpak voor de basisschool met als doel tot positieve groepsvorming met de klas te komen waarmee sociale problemen zoals pesten, buitensluiten en dominant gedrag voorkomen wordt en het welbevinden van kinderen op sociaal gebied te vergroten.

De superhelden bestaan uit negen keuzes die kinderen kunnen toepassen: elkaar helpen, elkaar aanspreken, leiden, volgen, opkomen voor jezelf, relaxed reageren, negeren, een slimme plek en melden bij de leerkracht. 

Oefeningen groepsvorming worden ingezet om de superhelden te trainen. Elke week geeft de leerkracht een oefening groepsvorming, waarin de superhelden getraind worden. Er zijn tientallen oefeningen voor elke fase van groepsvorming beschikbaar. De kracht van de superheldenaanpak is dat de leerkracht tijdens de oefeningen feedback geeft aan kinderen over de superhelden (keuzes) die worden ingezet.

De superheldenaanpak wordt online aangeboden middels het Orka Platform. In het Orka Platform zijn tientallen video’s met oefeningen groepsvorming te bekijken. Deze oefeningen kunnen in combinatie met de superhelden bekeken en uitgevoerd worden met kinderen. Online Orka platform, lees verder

De superheldenaanpak wordt geïmplementeerd door zes online cursussen voor leerkrachten. Daarnaast stelt de school een coördinator van de superheldenaanpak aan. De coördinator zorgt voor de borging van de superheldenaanpak. Implementatie, lees verder

In de regio Haaglanden worden ook workshops en lessen aangeboden om de superheldenaanpak op scholen te implementeren. Tijdens de lessen worden de leerkrachten en kinderen getraind. De superheldenaanpak wordt preventief ingezet op scholen en geeft de leerkrachten handvatten om er dagelijks mee te werken. Implementatie regio Haaglanden, lees verder

Hieronder worden verschillende onderdelen van het online Orka Platform beschreven.

Video’s
De superheldenaanpak biedt tientallen video’s met oefeningen groepsvorming.

Cursus
Er zijn zes online cursussen beschikbaar over o.a. oefeningen groepsvorming. lees verder

Superhelden
Alle superhelden en keuzes zijn apart beschikbaar als afbeelding en kleurplaat.

Gewenst gedrag
Er zijn  twee beloningssystemen beschikbaar, waarbij een afspraak of gedragsregel centraal staat.

Prentenboek
Het prentenboek over superhelden, geschreven door de LeesMees, is digitaal beschikbaar.

Instrumenten
Het relatiediagram en de vragenlijst welbevinden kunnen tweemaal per jaar worden afgenomen.
lees verder

Leerkracht
Wil je elke maand oefeningen groepsvorming per mail ontvangen?
Schrijf je dan in voor de lesbrief.

Inschrijven lesbrief