Lessen in de klas

- Samenwerken en overleggen
- Leiden en volgen

Reageren op uitdagen

Relatiediagram

"In één oogopslag inzicht
in de relaties
van de klas"

Lessen in de speelzaal

"Interactie tussen kinderen
zichtbaar maken met
fysieke oefeningen."

Coaching van leerkrachten

"De leerkrachten kunnen de
vaardigheden toepassen in de
dagelijkse praktijk"

Home2019-01-15T12:34:46+00:00

Training voor de klas én de leerkracht
Orka staat voor training van kinderen én de leerkracht. Tijdens de lessen worden oefeningen ingezet om interactie te observeren. Vervolgens geven de leerkracht en trainer feedback over de keuzes die de kinderen maken. De leerkracht en de trainer geven de oefeningen. De superhelden worden gebruikt om de keuzes te trainen: wat kun je zelf doen en wat kun je voor een ander doen?

Scholen kunnen kiezen om Orka school-breed, preventief of curatief in te zetten.

Options

School-breed
Wilt u dat alle leerkrachten en kinderen dezelfde taal spreken? Orka school-breed kan ingezet worden om leerkrachten en kinderen te trainen.
lees verder

Sliders

Preventief
Wilt u kinderen in de middenbouw  preventief trainen in het omgaan met elkaar? Wilt u de kinderen trainen in de superhelden bij samenwerken en overleggen? Orka preventief kan ingezet worden om een groep (en de leerkracht) te trainen.
lees verder

Design

Curatief
Kunnen de kinderen snel op elkaar reageren? Wilt u handvatten om meer rust in de klas te krijgen?
Orka curatief kan ingezet worden om de sfeer in de klas te verbeteren.
lees verder

Eigenaarschap bij de leerkracht
De leerkracht bepaalt voor de lessenreeks het doel voor de kinderen en stelt een leervraag voor zichzelf op. Aan de hand van het doel en de leervraag wordt de inhoud van de lessen bepaald. Daarnaast geeft de leerkracht deel oefeningen tijdens de lessen, zodat de leerkracht getraind wordt in het toepassen van de werkwijze Orka.

Eigenaarschap bij kinderen
Tijdens de lessen worden de kinderen getraind in zes keuzes: de superhelden. De kinderen worden gecoacht in het maken van keuzes. Deze keuzes komen dagelijks terug middels oefeningen, de poster en de thermometer superhelden.

Relatiediagram en vragenlijst
De leerkracht kan gebruik maken van het relatiediagram en vragenlijst welbevinden om input vanuit de kinderen te verzamelen. Het relatiediagram is het middel om relaties in de klas zichtbaar te maken. In één overzicht kun je bekijken welke positie de kinderen in de klas hebben. De vragenlijst is voor elk kind in de klas. De vragen gaan over onderwerpen zoals het gevoel van veiligheid, plagen, pesten en ongewenst gedrag melden in de klas.
lees verder