Hoe kunnen ouders geïnformeerd worden over de superheldenaanpak?
Hoe kunnen ouders de superheldenaanpak thuis voortzetten?

De ouders worden op meerdere manieren geïnformeerd en betrokken bij de superheldenaanpak. De school kan de ouders op de volgende manieren informeren en betrekken bij de superheldenaanpak:

1 Alle ouders ontvangen de poster ‘Keuzes voor superhelden’.
2 Alle ouders bekijken de video ‘Uitleg van de superheldenaanpak’.
3 Alle ouders volgen de online cursus ‘De superheldenaanpak’.
4 Alle ouders ontvangen de kleurplaten van de superhelden.

Negen sociale vaardigheden