Implementatie

Wil je als school de superheldenaanpak gebruiken om kinderen zelfstandig keuzes te laten maken?
Wil je dat de leerkrachten dezelfde taal kunnen spreken bij conflicten op het schoolplein?
Wil je dat de kinderen keuzes hebben en kunnen toepassen om elkaar te helpen en/ of conflicten op te lossen?
Wil je dat de leerkrachten het eigenaarschap bij kinderen versterken door de keuzes voor superhelden dagelijks toe te passen?
Dan is de superheldenaanpak van Orka Training een geschikte methode. De superheldenaanpak kan aangeboden worden van groep 1 tot en met groep 8.

De school-brede aanpak van groepsvorming & superhelden
Het Orka Platform is de online methode voor groepsvorming & superhelden. In de onder- en middenbouw wordt gesproken over superhelden. In de bovenbouw wordt gesproken over keuzes. Hoe kan de superheldenaanpak op school geïmplementeerd worden?

De school stelt een coördinator van de superheldenaanpak aan. Deze coördinator is enthousiast om de superheldenaanpak te borgen in de school.
Rol van de coördinator, klik hier

Hoe worden ouders betrokken bij de superheldenaanpak? De superheldenaanpak heeft ook aanbod voor ouders. Alle scholen kunnen ouders informeren. Dit materiaal wordt aangeleverd door Orka Training.
Aanbod voor ouders, klik hier

Hoe kan de relatie tussen school en kinderopvang versterkt worden met de superheldenaanpak? De superheldenaanpak heeft ook aanbod voor de kinderopvang, die aan de school verbonden is.
Aanbod voor kinderopvang, klik hier

De superheldenaanpak biedt het ‘Train de trainer’ traject aan, zodat een leerkracht of intern begeleider de lessen binnen de eigen school kan uitvoeren. Het ‘Train de trainer’ traject wordt aangeboden op scholen in de regio Haaglanden.
Aanbod voor ‘Train de trainer’, klik hier

Minimaal uit te voeren onderdelen
Voorbereiding:

  • Aanstellen coördinator door de directie.
  • De coördinator en leerkrachten volgen de zeven online cursussen (15-20 minuten per cursus). Doel is om de kwaliteit van de uitvoering van de superheldenaanpak te vergroten.
  • De leerkrachten informeren de kinderen over alle sociale vaardigheden (superhelden/ keuzes) met behulp van de video met uitleg over de superhelden en voeren een eerste oefening uit.

Uitvoering:

  • De leerkrachten van alle groepen voeren elke week een oefening groepsvorming uit.
  • De leerkrachten van groep 3-8 bespreken dagelijks het stoplicht met de kinderen na de pauze.
  • De coördinator zet de superheldenaanpak op de agenda in overlegmomenten met leerkrachten, zodat de interventie geborgd kan worden voor het pedagogisch handelen van de school.
Negen sociale vaardigheden