Implementatie regio Haaglanden

Doelgroep
Leerkrachten in het basisonderwijs.

Programma
Workshop
De workshop wordt gegeven aan het leerkrachtenteam . Onderwerpen: superhelden, systeemtheorie en eigenaarschap bij kinderen versterken. Duur: 120 minuten. Klik hier voor meer informatie over de workshop.

Lessen
De trainer start de Orka-les in de klas, waar de superhelden worden besproken. Vervolgens worden de oefeningen gegeven door de trainer en leerkracht. Tijdens de oefeningen worden de superhelden en thermometer toegepast.

Training na afloop
Na elke les volgt een trainingsmoment voor de leerkracht. In dit gesprek wordt er teruggekeken naar de keuzes die gemaakt zijn door de leerkracht en kinderen. De volgende onderwerpen komen aan bod: competentie en autonomie van kinderen vergroten. Eigenaarschap bij kinderen versterken door feedback te geven over keuzes die gemaakt worden. Hoe geven we feedback over de keuzes die kinderen maken? Hoe wordt het stoplicht in de oefeningen verwerkt? Wat wordt het doel van de volgende les, en welke oefeningen worden gekozen?

Thema’s:
-Leiden en volgen: wie neemt de leiding in de klas? Elk kind oefent met een leidende en volgende rol.
-Overlegtijd: hoe werkt de groep samen als er één tactiek gekozen moet worden om een doel te halen?
-Samenwerken: is iedereen betrokken bij de opdracht? Hoe reageren kinderen als de samenwerking niet goed verloopt?
-Reageren op uitdagen: opkomen voor jezelf, de slimme plek, negeren en de relaxte manier.
-Initiatief nemen: hoe neem ik initiatief om actief deel te nemen aan elke oefening?
-Rollen in de klas: welke rollen zijn zichtbaar tijdens een groepsoefening? Zijn er voldoende positieve leidersrollen? Welke positieve rollen kunnen versterkt worden in de klas?

Training leerkracht
De leerkracht en de trainer bepalen samen het doel voor elke les. Vervolgens worden de oefeningen uitgekozen die passen bij het doel. De leerkracht geeft twee oefeningen, en de trainer geeft 2 oefeningen. De leerkracht ontvangt tijdens de lessen directe feedback van de trainer over de keuzes die gemaakt worden. Daarnaast geven de trainer en leerkracht directe feedback aan de kinderen over de superhelden (keuzes) die gekozen worden.

Training kinderen
De kinderen worden getraind in de superhelden (keuzes). De superhelden kunnen ingeoefend worden tijdens rollenspel of oefeningen in tweetallen. Daarna worden oefeningen gekozen in groepjes of klassikale oefeningen, waarin de superhelden worden toegepast.

Transfer
Superhelden
De transfer wordt gemaakt doordat de leerkracht dagelijks de superhelden verwerkt in het lesgeven. Tijdens de lessen en vrije momenten kan de leerkracht de kinderen coachen om de goede keuze (superheld) te kiezen.

Oefeningen met interactie
De leerkracht verwerkt de oefeningen tijdens lesmomenten. Bijvoorbeeld: de kinderen gaan elke dag tijdens het eten en drinken op een andere plek in de klas zitten. De leerkracht geeft feedback over het proces. Hoe kiezen de kinderen een andere plek? Worden de vaste koppels uit elkaar gehaald? Wat kun je doen als je ziet dat iemand niet op een plek mag zitten?

Stoplicht
De transfer wordt gemaakt doordat de leerkracht dagelijks na elke pauze het stoplicht bespreekt met de kinderen. Vervolgens kan de leerkracht in gesprek met de kinderen die groen en oranje gescoord hebben.

Platform
Alle leerkrachten kunnen het Orka-platform gebruiken. In het platform staan video’s en hand-outs met oefeningen groepsvorming. Daarnaast kan het relatiediagram en vragenlijst tweemaal worden afgenomen. Tevens kan de leerkracht met twee beloningssystemen werken met een afspraak (gedragsregel) voor de klas.

Negen sociale vaardigheden