Instrumenten

Het sociogram, de sociomatrix en de vragenlijst welbevinden zijn online instrumenten die je informatie geven over de positie en het welbevinden van kinderen in de klas.
Alle instrumenten maken onderdeel uit van het Orka Platform. Je kunt tweemaal per schooljaar de instrumenten laten afnemen.

 • Het sociogram ‘’samen spelen’’. Kinderen kiezen twee kinderen uit met wie ze graag spelen. De resultaten worden verwerkt in een sociogram. De relaties tussen kinderen worden zichtbaar.
 • Het sociogram ‘’samenwerken’’. Kinderen kiezen twee kinderen uit met wie ze graag samenwerken. De resultaten worden verwerkt in een sociogram. De relaties tussen kinderen worden zichtbaar.
 • De sociomatrix ‘’samen spelen’’. Kinderen kiezen tussen één en drie kinderen uit met wie ze graag spelen. De resultaten worden verwerkt in een sociomatrix. Dit is een tabel waarin zichtbaar wordt welke kinderen gekozen worden.
 • De sociomatrix ‘’samenwerken’’. Kinderen kiezen tussen één en drie kinderen uit met wie ze graag samenwerken. De resultaten worden verwerkt in een sociomatrix. Dit is een tabel waarin zichtbaar wordt welke kinderen gekozen worden.

De vragenlijst welbevinden. Kinderen vullen zeven reacties in bij zinnen over het welbevinden in de klas. Voorbeeld van een zin: ‘’Ik ga met plezier naar school.’’ De resultaten worden verwerkt in een vragenlijst, waarin alle reacties van alle kinderen in één overzicht staan.

Het sociogram

Het sociogram is het middel om relaties in de klas zichtbaar te maken. In één overzicht kun je bekijken welke positie de kinderen in de klas hebben. Welke kinderen zijn populair? Welke kinderen kunnen elkaar beïnvloeden? Je kunt een sociogram ”samen spelen” en ”samenwerken” afnemen.

In één oogopslag in beeld:

 • Welke kinderen beïnvloeden elkaar?
 • Welke kinderen worden vaak gekozen?
 • Welke kinderen liggen buiten de groep?
 • Welke kinderen vormen groepjes in de klas?
sociogram

De sociomatrix

De sociomatrix geeft in een tabel weer welke kinderen gekozen worden. Je kunt een sociomatrix ”samen spelen” en ”samenwerken” afnemen.
In één oogopslag in beeld:

 • Welke kinderen worden gekozen?
 • Welke kinderen zijn populair?
 • Welke kinderen worden niet gekozen?
sociomatrix

De vragenlijst

Een online vragenlijst voor elk kind in de klas. De vragen gaan over onderwerpen zoals het gevoel van veiligheid, plagen, pesten en ongewenst gedrag melden in de klas.

In één oogopslag in beeld:

 • Welke kinderen voelen zich veilig of onveilig in de klas?
 • Welke kinderen geven aan dat ze wel of niet gepest worden?
 • Welke kinderen geven aan dat ze met plezier naar school gaan?