Instrumenten

/Instrumenten
Instrumenten2019-01-15T12:34:45+00:00

Relatiediagram

Het relatiediagram is het middel om relaties in de klas zichtbaar te maken. In één overzicht kun je bekijken welke positie de kinderen in de klas hebben. Welke kinderen zijn populair? Welke kinderen kunnen elkaar beïnvloeden?

De hand-out ‘rollen in de klas’ wordt bij het relatiediagram toegevoegd. De leerkracht kan in het relatiediagram de rollen in de klas kleuren bij de kinderen. Het inzicht in de positieve en negatieve rollen in de klas kan gebruikt worden als input voor de lessen.
lees meer

Vragenlijst signalen

Een online vragenlijst voor elk kind in de klas. De vragen gaan over onderwerpen zoals het gevoel van veiligheid, plagen, pesten en ongewenst gedrag melden in de klas.

De leerkracht ontvangt het overzicht van resultaten van alle kinderen uit de klas. De vragenlijst kan gebruikt worden als nul-meting, of om de signalen te monitoren in de klas of school. De resultaten worden ook gebruikt als input om een gesprek met het kind aan te gaan.
lees meer

De Superhelden

De superhelden laten zien hoe je als kind kunt reageren als je wordt uitgedaagd.
Daarbij kan de leerkracht de kinderen coachen om de goede keuze te maken. Welke manier kun je gebruiken? Heeft de ander geluisterd?  Wat zou je ook kunnen doen?

De poster (A2 formaat) is beschikbaar voor alle scholen. Neem contact op met info@praktijkorka.nl om de posters voor uw school te bestellen.