Instrumenten

Als je gebruik maakt van de methode, kun je onbeperkt sociogram en/ of sociomatrix afnemen.

Sociomatrix

De sociomatrix geeft in een tabel weer welke kinderen gekozen worden. De resultaten worden weergegeven in een tabel.
– Je kunt een sociomatrix ”omgang”, ”spelen”, ”samenwerken” en ”open vraag” afnemen.
– Je kunt ook de keuze maken om een negatieve vraagstelling op te nemen: met wie … je niet graag …?

De Sociomatrix geeft inzicht in de onderlinge verhoudingen in de groep. Miranda, intern begeleider

Je krijgt een duidelijk beeld van de verhoudingen tussen de leerlingen binnen de groep. Marloes, leerkracht

Sociogram

Het sociogram is het middel om relaties in de klas zichtbaar te maken. In één overzicht kun je bekijken welke positie de leerlingen in de klas hebben. Welke leerlingen zijn populair? Welke leerlingen kunnen elkaar beïnvloeden?
– Je kunt een sociomatrix ”omgang”, ”spelen”, ”samenwerken” en ”open vraag” afnemen.
– Je kunt ook de keuze maken om een negatieve vraagstelling op te nemen: met wie … je niet graag …?

Je krijgt een duidelijk beeld van de verhoudingen tussen de leerlingen binnen de groep.

Mandy, leerkracht

Het gebruik van een sociogram geeft inzicht in de relaties in de klas en de onderlinge verhoudingen. Je kunt achterhalen wie een mogelijke leiderspositie hebben of welke kinderen buiten de groep vallen.

Frank, leerkracht