Instrumenten

Het relatiediagram en de vragenlijst welbevinden zijn online instrumenten die je informatie geven over de positie en het welbevinden van kinderen in de klas.
Beide instrumenten maken onderdeel uit van het Orka Platform. Als je gebruik maakt van het Orka Platform, kun je tweemaal per school het relatiediagram en de vragenlijst welbevinden laten afnemen door de kinderen.

Heb je interesse in het afnemen van het relatiediagram en de vragenlijst welbevinden?
Voor het aanvragen van afnames en informatie over de kosten , kun je contact opnemen met info@orkatraining.nl

Het relatiediagram

Het relatiediagram is het middel om relaties in de klas zichtbaar te maken. In één overzicht kun je bekijken welke positie de kinderen in de klas hebben. Welke kinderen zijn populair? Welke kinderen kunnen elkaar beïnvloeden?

In één oogopslag in beeld:

  • Welke kinderen beïnvloeden elkaar?
  • Welke kinderen worden vaak gekozen?
  • Welke kinderen liggen buiten de groep?
  • Welke kinderen vormen groepjes in de klas?

Vragenlijst welbevinden

Een online vragenlijst voor elk kind in de klas. De vragen gaan over onderwerpen zoals het gevoel van veiligheid, plagen, pesten en ongewenst gedrag melden in de klas.

In één oogopslag in beeld:

  • Welke kinderen voelen zich veilig of onveilig in de klas?
  • Welke kinderen geven aan dat ze wel of niet gepest worden?
  • Welke kinderen geven aan dat ze met plezier naar school gaan?