Er zijn zeven online cursussen beschikbaar voor leerkrachten. Deze cursussen maken onderdeel uit van de online methode en zijn inbegrepen bij het jaarabonnement van school. Daarnaast zijn er twee verdiepingsmodules beschikbaar over groepsvorming.

– Elke cursus duurt ongeveer 15/20 minuten.
– De cursussen voor onder- en middenbouw leerkrachten gaan over groepsvorming & superhelden.
– De cursussen voor bovenbouw leerkrachten gaan over groepsvorming & keuzes.

Onderwerpen & leerdoelen per cursus:

1 Groepsvorming
Ik ken de kenmerken van elke fase van groepsvorming

Ik ken oefeningen voor elke fase groepsvorming.
Ik ken kenmerken van een oefening groepsvorming voor elke fase.
Ik kan een omschrijving van een groep geven die past bij een fase groepsvorming.

Ik ken vier kenmerken van een positieve groep.

Ik ken vier kenmerken van een negatieve groep.

2 Superhelden & stoplicht
Ik ken de naam van 9 superhelden.
Ik ken de afbeelding van 9 superhelden.

Ik ken de actie van 9 superhelden.
Ik ken de reactie van 9 superhelden.

Ik ken de vraag bij het groene stoplicht.
Ik ken de vraag bij het oranje stoplicht.
Ik ken de vraag bij het rode stoplicht.

Ik kan feedback geven bij het groene stoplicht.
Ik kan feedback geven bij het oranje stoplicht.
Ik kan feedback geven bij het rode stoplicht.

3 Coachen superhelden
Ik ken drie aspecten van de systeemtheorie.
Ik ken drie benaderingen vanuit het systeem.

Ik kan bij elke basisbehoefte een voorbeeldzin benoemen.
Ik ken het verschil tussen superhelden coachen en benoemen.

Ik ken de vragen bij de bron benadering.
Ik ken de vragen bij de slachtoffer benadering.
Ik ken de vragen bij de omgeving benadering.

4 Oefeningen groepsvorming & superhelden, deel 1
Ik kan de checklist toepassen tijdens een oefening.
Ik kan tijdens een oefening de bron, het slachtoffer en de omgeving coachen.

Ik kan de checklist toepassen als een kind ongewenst gedrag komt melden.
Ik kan het kind begeleiden die ongewenst gedrag komt melden.

Ik ken de vragen bij het stoplicht na een ronde van een oefening groepsvorming.

5 Oefeningen groepsvorming & superhelden, deel 2
Ik kan een doel bepalen voor een ronde van een oefening groepsvorming.
Ik ken het verschil tussen een doel vanuit de positieve groep en een doel vanuit de superhelden.

Ik kan op twee manieren interactie observeren.
Ik kan interactie begeleiden door de checklist toe te passen.

Ik kan feedback tijdens en na een ronde geven.
Ik kan het stoplicht en de checklist toepassen als ik feedback geef.

6 Transfer
Ik kan de checklist toepassen tijdens een les.
Ik kan tijdens de les de bron, het slachtoffer en de omgeving aanspreken.

Ik kan voor een vrije situatie superhelden benoemen.
Ik kan de checklist toepassen tijdens vrije situaties.
Ik kan tijdens vrije situaties de bron, het slachtoffer en de omgeving aanspreken.

Ik kan preventief de superhelden bespreken voor een gymles.
Ik ken de vragen bij het stoplicht na een gymles.

7 Vaardigheden leerkracht
Ik kan zonder oordelen het groepsproces bekijken.
Ik kan tijdens en na een ronde in gesprek met kinderen zonder te oordelen.

Ik ken verschillende vormen van leiden.
Ik kan kinderen begeleiden om positief leiding te nemen.

Ik kan de tools het stoplicht en de check-in toepassen in de klas.