Sociale vaardigheden

De methode bestaat uit negen sociale vaardigheden die kinderen kunnen toepassen: elkaar helpen, elkaar aanspreken, leiden, volgen, opkomen voor jezelf, relaxed reageren, negeren, een slimme plek en melden bij de leerkracht.

De methode van Orka Training is een preventieve aanpak voor de basisschool om sociale vaardigheden van kinderen en het groepsklimaat in de klas te verbeteren om daarmee de kans op sociale problemen te verkleinen.

De methode is opgenomen in de database effectieve interventies van het NJI.

Goedgekeurde methode

Superhelden

Je kunt de sociale vaardigheden bij de onderbouw als superheld benoemen.

Bij de onderbouw worden de volgende sociale vaardigheden gebruikt: elkaar helpen, opkomen voor jezelf, melden en een slimme plek kiezen.

Goedgekeurde methode

Keuzes

De sociale vaardigheden worden ‘keuzes’ genoemd. In gesprek met kinderen vragen we altijd:
Welke keuze heb je gemaakt?
Welke keuze kun je nu maken?