Beste ouders/ verzorgers,

Op deze pagina kunt u informatie vinden over de superheldenaanpak.

Wat is de superheldenaanpak?
De superheldenaanpak is een aanpak voor de basisschool om sociale vaardigheden van kinderen en het groepsklimaat in de klas te verbeteren om daarmee de kans op sociale problemen te verkleinen.

De superhelden bestaan uit negen sociale vaardigheden (superhelden of keuzes) die kinderen kunnen toepassen: elkaar helpen, elkaar aanspreken, leiden, volgen, opkomen voor jezelf, relaxed reageren, negeren, een slimme plek en melden bij de leerkracht.

                    

Onderbouw

De kinderen van groep ½ maken kennis met vier superhelden: elkaar helpen, opkomen voor jezelf, de slimme plek en melden. De superhelden worden aangeleerd door rollenspel, het prentenboek over de superhelden en oefeningen groepsvorming.

Bij oefeningen groepsvorming kunnen de kinderen kiezen uit de vier superhelden. Een oefening bestaat uit meerdere rondes, zodat elk kind de superheld (sociale vaardigheid) op de juiste manier kan laten zien. Dan is het de bedoeling dat elk kind bij situaties waarin ze samen spelen of samenwerken kunnen kiezen uit vier superhelden.

Welk gedrag kan het kind laten zien bij elke superheld?

Elkaar helpen
Het kind kan een ander kind troosten.
Het kind kan aan iemand vragen of hij of zij mee wilt spelen.

Opkomen voor jezelf
Het kind kan tegen een ander kind zeggen: ‘’Stop, ik wil niet dat je mij duwt. Je doet mij pijn.’’

De slimme plek
Het kind kan ergens anders spelen.

Melden
Het kind kiest eerst voor opkomen voor jezelf, een slimme plek of elkaar helpen. Als dat niet werkt, kan het kind het zeggen tegen de leerkracht.

Hoe kun je als ouder/ verzorger kinderen helpen de juiste keuze te laten maken?
Stel: uw kind komt thuis en vertelt dat een ander kind lelijke dingen heeft gezegd. Dan kunt u de volgende vragen stellen:
– Wat is er gebeurd?
– Welke superheld heb je gekozen? Wat heb je toen gedaan?
– Heeft het gewerkt? Is het opgelost?
Als een superheld niet werkt, kan het kind het melden bij de leerkracht.
Heeft uw kind de lelijke dingen genegeerd? Als uw kind er nu verdrietig of boos over is, heeft het negeren niet gewerkt. U kunt uw kind stimuleren een andere superheld te kiezen. Als opkomen voor jezelf niet werkt, kunt u het kind aanraden het ongewenste gedrag te melden bij de leerkracht.                       

Online cursus
U kunt een online cursus van 15 minuten volgen, zodat u helemaal op de hoogte bent van de superheldenaanpak op school. Daarnaast is er ook een hoofdstuk over hoe u thuis de superheldenaanpak kunt gebruiken.

Klik hier om de cursus te starten.

Downloaden

Poster onderbouw
Poster Keuze voor superhelden – kleuters

Kleurplaten
Alle superhelden zijn ook beschikbaar als superhelden. Hieronder kunt u alle kleurplaten downloaden:
Kleurplaat Superheld Elkaar helpen
Kleurplaat Superheld Elkaar aanspreken
Kleurplaat Superheld Opkomen voor jezelf
Kleurplaat Superheld Relaxed reageren
Kleurplaat Superheld Negeren
Kleurplaat Superheld Melden
Kleurplaat Superheld De slimme plek
Kleurplaat Superheld Leiden
Kleurplaat Superheld Volgen

Middenbouw

In de middenbouw werken de kinderen met alle negen superhelden.

Oefeningen groepsvorming worden gebruikt om kinderen superhelden (sociale vaardigheden) te laten gebruiken. Vervolgens geeft de leerkracht feedback over de keuzes die gemaakt worden. De superhelden kunnen kinderen de hele dag toepassen in de klas, thuis bij een broer of zus, of bij het sporten.

Hoe kun je als ouder/ verzorger kinderen helpen de juiste keuze te laten maken?
Stel: uw kind komt thuis en vertelt dat een ander kind lelijke dingen heeft gezegd. Dan kunt u de volgende vragen stellen:
– Wat is er gebeurd?
– Welke superheld heb je gekozen? Wat heb je toen gedaan?
– Heeft het gewerkt? Is het opgelost?
Als een superheld niet werkt, kan het kind het melden bij de leerkracht.
Heeft uw kind de lelijke dingen genegeerd? Als uw kind er nu verdrietig of boos over is, heeft het negeren niet gewerkt. U kunt uw kind stimuleren een andere superheld te kiezen. Als opkomen voor jezelf niet werkt, kunt u het kind aanraden het ongewenste gedrag te melden bij de leerkracht.

Online cursus
U kunt een online cursus van 15 minuten volgen, zodat u helemaal op de hoogte bent van de superheldenaanpak op school. Daarnaast is er ook een hoofdstuk over hoe u thuis de superheldenaanpak kunt gebruiken.

Klik hier om de cursus te starten.

Downloaden

Poster middenbouw
Poster Keuze voor superhelden

Bovenbouw

In de middenbouw werken de kinderen met negen keuzes. Dit zijn dezelfde sociale vaardigheden als in de middenbouw. Bij de middenbouw worden het superhelden genoemd. In de bovenbouw worden het keuzes genoemd.

Oefeningen groepsvorming worden gebruikt om kinderen keuzes te laten maken. Vervolgens geeft de leerkracht feedback over de keuzes die gemaakt worden. De keuzes kunnen kinderen de hele dag toepassen in de klas, thuis bij een broer of zus, of bij het sporten.

Hoe kun je als ouder/ verzorger kinderen helpen de juiste keuze te laten maken?
Stel: uw kind komt thuis en vertelt dat een ander kind lelijke dingen heeft gezegd. Dan kunt u de volgende vragen stellen:
– Wat is er gebeurd?
– Welke keuze heb je gemaakt? Wat heb je toen gedaan?
– Heeft het gewerkt? Is het opgelost?
Als een keuze niet werkt, kan het kind het melden bij de leerkracht.
Heeft uw kind de lelijke dingen genegeerd? Als uw kind er nu verdrietig of boos over is, heeft het negeren niet gewerkt. U kunt uw kind stimuleren een andere keuze te maken. Als opkomen voor jezelf niet werkt, kunt u het kind aanraden het ongewenste gedrag te melden bij de leerkracht.

Online cursus
U kunt een online cursus van 15 minuten volgen, zodat u helemaal op de hoogte bent van de superheldenaanpak op school. Daarnaast is er ook een hoofdstuk over hoe u thuis de superheldenaanpak kunt gebruiken.

Klik hier om de cursus te starten. 

Downloaden

Poster bovenbouw
Poster Welke keuze maak jij

Voorbeeld uit de praktijk -thuis-

Een meisje zit op de bank en haar broer gaat naast haar zitten, en begint haar te duwen.
Het meisje kan een superheld kiezen die werkt:
– Ze kan het negeren.
– Ze kan relaxed reageren: Dank je, daar had ik net jeuk!
– Ze kan opkomen voor jezelf: Wil je stoppen met duwen? Ik vind het niet leuk.
– Ze kan een slimme plek kiezen: Ze loopt naar een stoel.
Als één van de superhelden niet werkt, kan ze het melden.

Als het meisje direct komt melden bij papa of mama, dan kun je als ouder/ verzorger de volgende vragen stellen:
– Wat gebeurt er?
– Wat heb je toen gedaan?
– Welke superheld kun je nu kiezen?
Het doel is dat het kind leert om een superheld te gebruiken die werkt.
Als een kind het gedrag negeert en direct komt melden, kan het kind eerst leren een superheld te kiezen die wel werkt.
Als het kind kiest voor opkomen voor jezelf en het ongewenste gedrag stopt niet, dan kan het kind het melden bij een volwassene.