Beste ouders/ verzorgers,

Op deze pagina kunt u informatie vinden over de superheldenaanpak.

Uitleg
Wat is de superheldenaanpak?
De superheldenaanpak is een aanpak voor de basisschool om sociale vaardigheden van kinderen en het groepsklimaat in de klas te verbeteren om daarmee de kans op sociale problemen te verkleinen.

De superhelden bestaan uit negen sociale vaardigheden (superhelden of keuzes) die kinderen kunnen toepassen: elkaar helpen, elkaar aanspreken, leiden, volgen, opkomen voor jezelf, relaxed reageren, negeren, een slimme plek en melden bij de leerkracht.

Oefeningen groepsvorming worden gebruikt om kinderen keuzes te laten maken. Vervolgens geeft de leerkracht feedback over de keuzes die gemaakt worden. De keuzes (superhelden) kunnen kinderen de hele dag toepassen in de klas, thuis bij een broer of zus, of bij het sporten.

Hoe kun je als ouder/ verzorger kinderen helpen de juiste keuze te laten maken?
Stel: uw kind komt thuis en vertelt dat een ander kind lelijke dingen heeft gezegd. Dan kunt u de volgende vragen stellen:
– Wat is er gebeurd?
– Welke superheld heb je gekozen? Wat heb je toen gedaan?
– Heeft het gewerkt? Is het opgelost?
Als een superheld niet werkt, kan het kind het melden bij de leerkracht.
Heeft uw kind de lelijke dingen genegeerd? Als uw kind er nu verdrietig of boos over is, heeft het negeren niet gewerkt. U kunt uw kind stimuleren een andere superheld te kiezen. Als opkomen voor jezelf niet werkt, kunt u het kind aanraden het ongewenste gedrag te melden bij de leerkracht.

Online cursus
U kunt een online cursus van 15 minuten volgen, zodat u helemaal op de hoogte bent van de superheldenaanpak op school. Daarnaast is er ook een hoofdstuk over hoe u thuis de superheldenaanpak kunt gebruiken.

Ouders met kinderen in de onder- en middenbouw, klik hier om de cursus te starten.

Ouders met kinderen in de bovenbouw, klik hier om de cursus te starten.

Video & Poster                                                

Voorbeeld uit de praktijk -thuis-

Een meisje zit op de bank en haar broer gaat naast haar zitten, en begint haar te duwen.
Het meisje kan een superheld kiezen die werkt:
– Ze kan het negeren.
– Ze kan relaxed reageren: Dank je, daar had ik net jeuk!
– Ze kan opkomen voor jezelf: Wil je stoppen met duwen? Ik vind het niet leuk.
– Ze kan een slimme plek kiezen: Ze loopt naar een stoel.
Als één van de superhelden niet werkt, kan ze het melden.

Als het meisje direct komt melden bij papa of mama, dan kun je als ouder/ verzorger de volgende vragen stellen:
– Wat gebeurt er?
– Wat heb je toen gedaan?
– Welke superheld kun je nu kiezen?
Het doel is dat het kind leert om een superheld te gebruiken die werkt.
Als een kind het gedrag negeert en direct komt melden, kan het kind eerst leren een superheld te kiezen die wel werkt.
Als het kind kiest voor opkomen voor jezelf en het ongewenste gedrag stopt niet, dan kan het kind het melden bij een volwassene.