evaluatiekaart

Evaluatiekaart voor kinderen

Elk kind kan zijn sociale vaardigheden (superhelden/ keuzes) evalueren door de evaluatie kaart in te kleuren.

Elk kind kleurt bij elke sociale vaardigheid in hoeverre het kind de vaardigheid gebruikt/ toepast. Je kunt kiezen uit nooit, soms, vaak, altijd.
Vervolgens vult het kind in waar hij of zij trots op is (de sociale vaardigheid) en wat hij of zij wilt leren.

In gesprek met kinderen
De evaluatie kaart kan als uitgangspunt gebruikt worden om in gesprek te gaan met een kind over zijn sociale vaardigheden.  Op welke sociale vaardigheid is het kind trots en zou hij of zij vaak willen inzetten? Kan het kind activiteiten in de klas noemen waar hij of zij die vaardigheid vaak kan inzetten?
Wat wil het kind graag leren? Zijn er sociale vaardigheden die het kind wil leren, of nog niet vaak gebruikt? Kan het kind activiteiten in de klas noemen waar hij of zij de vaardigheid wil oefenen? Hoe ziet die vaardigheid er dan uit? Hoe kun je als leerkracht herkennen dat het kind aan het oefenen is met een vaardigheid?

De rol van de leerkracht
Je kan de oefeningen van de superheldenaanpak gebruiken om kinderen inzicht te geven in alle sociale vaardigheden. Na elke ronde van een oefening kun je de volgende vragen stellen:
– wie heeft net de leiding genomen?
– wie heeft net gevolgd?
– wie vond het lastig om te volgen?
– wie kan heel goed volgen?
– wie heeft net opkomen voor jezelf gebruikt?
– hoe ziet die vaardigheid eruit?
De kinderen kunnen na een oefening de evaluatie kaart invullen.

Je zet oefeningen in, zodat kinderen kunnen oefenen met:
– de vaardigheid waar ze trots op zijn.
Bijvoorbeeld: een kind geeft aan dat ze trots is op ‘relaxed reageren’. Je zet een oefening in, waarbij het nodig is dat kinderen relaxed reageren. Het meisje kan tijdens de oefening relaxed reageren en een voorbeeld zijn voor andere klasgenoten.
– de vaardigheid die ze willen leren.
Bijvoorbeeld: een kind geeft aan dat ze ‘volgen’ moeilijk vindt.
Je zet een oefening in waar kinderen samenwerken en de leiders kunnen volgen. Het kind oefent tijdens deze oefening het volgen van klasgenoten. Het kind houdt bij hoelang hij elke ronde kan volgen.

Transfer in de klas
Je maakt de koppeling door de vaardigheden in de klas aan bod te laten komen.
Bijvoorbeeld:
Een kind is trots op de vaardigheid leiden.
Je creëert tijdens het samenwerken in groepjes een situatie waar iemand de leiding kan nemen. Het kind neemt in het groepje de leiding. Vervolgens kun je in gesprek met de kinderen van het groepje over de manier van leiding nemen. Wat maakt het dat deze manier van leiding nemen als positief ervaren wordt?

Een kind wil de vaardigheid ‘opkomen voor jezelf ‘ leren. Bij het samenwerken in groepjes creëer je een situatie waar het kind zijn mening kan geven. Vervolgens kun je in gesprek met het kind op welke manieren het kind kan opkomen voor jezelf.

De superheldenaanpak

De evaluatiekaart maakt onderdeel uit van de superheldenaanpak. Een preventieve schoolbrede aanpak voor basisscholen.

Sociale vaardigheden van kinderen en het groepsklimaat in de klas verbeteren met de superheldenaanpak
De superheldenaanpak van Orka Training is een preventieve aanpak voor de basisschool om sociale vaardigheden van kinderen en het groepsklimaat in de klas te verbeteren om daarmee de kans op sociale problemen te verkleinen.

De superhelden bestaan uit negen sociale vaardigheden (superhelden of keuzes) die kinderen kunnen toepassen: elkaar helpen, elkaar aanspreken, leiden, volgen, opkomen voor jezelf, relaxed reageren, negeren, een slimme plek en melden bij de leerkracht.

Oefeningen groepsvorming worden ingezet om de superhelden te trainen. Elke week geeft de leerkracht een oefening groepsvorming, waarin de sociale vaardigheden (superhelden of keuzes) getraind worden. De kracht van de superheldenaanpak is dat de leerkracht tijdens de oefeningen feedback geeft aan kinderen over de sociale vaardigheden die worden ingezet.

De superheldenaanpak wordt online aangeboden middels het Orka Platform. In het Orka Platform zijn meer dan 70 instructiekaarten met oefeningen groepsvorming beschikbaar.
Online Orka platform, lees verder

Effectieve jeugdinterventie
De superheldenaanpak is in juni 2021 erkend als goed onderbouwd. De superheldenaanpak is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI).
”De commissie vindt het mooi om te zien hoe de superheldenaanpak samen met de praktijk is ontwikkeld en doorontwikkeld.” (https://www.nji.nl/interventies/de-superheldenaanpak)