Klik hier om naar het Orka Platform te gaan.

Online Orka Platform

Waaruit bestaat de superheldenaanpak?
De superheldenaanpak wordt online aangeboden middels het online Orka platform. 

Er zijn meer dan 50 oefeningen groepsvorming beschikbaar als instructiekaart en video. Zo kun je elke week een oefening kiezen die past bij de fase waarin jouw groep zich bevindt.
Hiernaast kun je een voorbeeld bekijken van de video ‘Chinees boksen’.

Onderdelen van het Orka Platform:

Bij het onderdeel ‘Home’ kun je de leerlingen invoeren.

Daarnaast is er de quiz en de vraag van de week beschikbaar.

Bij de quiz maken de kinderen tien vragen over de superhelden. Ze proberen individueel of klassikaal zoveel mogelijk punten te halen.

Bij de vraag van de week worden er tien situaties beschreven. Elke week of maand kun je een situatie voorleggen aan de klas. De kinderen beargumenteren welke superheld of keuze zij zouden maken in deze situatie.

Bij het onderdeel ‘Cursus’ kun je zes cursussen volgen over groepsvorming en superhelden.

Voor de bovenbouw zijn er zes cursussen beschikbaar over groepsvorming en keuzes.

Modules:
1. Groepsvorming
2. Superhelden & Stoplicht
3. Coachen superhelden
4. Oefeningen groepsvorming & superhelden, deel 1
5. Oefeningen groepsvorming & superhelden, deel 2
6. Transfer 

Bij het onderdeel ‘Oefeningen’ zijn 49 instructiekaarten beschikbaar. Elke instructiekaart beschrijft voor welke bouw en fase de oefening geschikt is. De oefening wordt a.d.h.v. het directe instructiemodel beschreven.

Bij het onderdeel ‘Video’s’ kun je tientallen video’s over groepsvorming vinden. Elke video start met een uitleg over de oefening, waarna een klas de oefening uitvoert.

Je kunt de oefeningen filteren per bouw  en fase van groepsvorming.

Inhoud:
– Video’s met uitleg per fase groepsvorming.
– Video’s met oefeningen per fase groepsvorming.
– Video’s met oefeningen stap voor stap uitleg: direct uitvoerbaar met de klas.

Bij het onderdeel ‘Gewenst gedrag’ kun je het stoplicht op het digiboard gebruiken. Bij elke kleur kun je aantallen invoeren.

Daarnaast kun je met de ‘drie kleuren’ en de ‘duim’ werken. Alle namen van de kinderen staan in het groen of in de duim. Bovenaan het scherm kun je een afspraak of gedragsregels invoeren. Vervolgens kun je de namen van de kinderen schuiven als dat nodig is. Bij de ‘drie kleuren’ kun je de namen van de kinderen verplaatsen naar oranje of rood. Bij de ‘duim’ kun je de namen van de kinderen naast de duim schuiven. Dit zijn middelen om aan de gedragsregels (normen van de klas) te werken. De kinderen worden beloond door met de naam in het groen te blijven (drie kleuren), of met de naam in de duim te blijven.

Inhoud:
– Het stoplicht.
– De drie kleuren.
– De duim.

   

Bij het onderdeel ‘Instrumenten’ kun je tweemaal per schooljaar het relatiediagram en de vragenlijst welbevinden af laten nemen door de kinderen van de klas. Het relatiediagram geeft inzicht in de relaties in de klas. De vragenlijst geeft weer hoe de kinderen het welbevinden in de klas ervaren.

Inhoud:
– Twee relatiediagrammen per schooljaar.
– Twee vragenlijsten per schooljaar.

Bij het onderdeel ‘Superhelden’ kun je alle superhelden bekijken en downloaden. 

Inhoud:
Onderbouw
– De poster ‘Keuzes voor superhelden’ met vier superhelden.
– Vier losse superhelden.
– Kleurplaten superhelden.

Middenbouw
– De poster ‘Keuzes voor superhelden’ met negen superhelden. 
– Negen losse superhelden.
– Kleurplaten superhelden.

Bovenbouw
– De poster ‘Welke keuze maak jij?’ 
– Negen losse keuzes.

Bij het onderdeel ‘Prentenboek’ kun je het prentenboek ‘Vertrouwen in je eigen ik’ bekijken. Dit prentenboek is geschreven door René Kops, de LeesMees. Het prentenboek gaat over de opkomen voor jezelf waarin verschillende superhelden verwerkt zijn.

Inhoud:
– Prentenboek ‘Vertrouwen in je eigen ik’.

Bij het onderdeel documenten kun je o.a. uitleg en oefeningen per fase van groepsvorming bekijken en downloaden.

Inhoud:
– Groepsvorming fase 1 – 5: uitleg en oefeningen.
– Groepsvorming fase 1: Werkbladen voor de klas.
– Groepsvorming fase 3: Normen en waarden stappenplan voor de klas.
– Documenten over de superheldenaanpak.
– Documenten met oefeningen (algemeen en kleuters).

Wil je het Orka Platform aanvragen voor jouw school?

Het Orka Platform is onderdeel van de superheldenaanpak. De superheldenaanpak is een school-brede aanpak. Dat betekent dat het jaarabonnement voor alle groepen van de school wordt afgesloten. Het jaarabonnement kan ieder gewenst moment afgesloten worden. 

Een jaarabonnement is voor een groep.  De kosten zijn 130 euro (incl. BTW) per groep per jaar. Een jaarabonnement voor een groep is één schooljaar geldig.
Neem contact op met info@orkatraining.nl om een jaarabonnement aan te vragen.

Op het afsluiten van een jaarabonnement van het Orka Platform zijn algemene voorwaarden van toepassing.
Algemene voorwaarden Orka