Lessen in de klas

- Samenwerken en overleggen
- Leiden en volgen

Reageren op uitdagen

Relatiediagram

"In één oogopslag inzicht
in de relaties
van de klas"

Lessen in de speelzaal

"Interactie tussen kinderen
zichtbaar maken met
fysieke oefeningen."

Coaching van leerkrachten

"De leerkrachten kunnen de
vaardigheden toepassen in de
dagelijkse praktijk"

Groepsvorming fase 22019-01-15T12:34:42+00:00

Fase 2: Presenteren

Strijd om de macht. Tijdens deze fase komt er echt beweging in de klas. Dit kan zich uiten in duwen en trekken. Allemaal voorbeelden van kinderen die een plek verwerven in de groep. Er kunnen dan ook meerdere groepjes ontstaan, waarvan bij elk groepje iemand het voor het zeggen heeft. Wie wordt de baas in de klas? Wie luistert naar mij? Wordt het opgemerkt als ik iets doe? Hoe kan ik aandacht krijgen?

Het is belangrijk dat kinderen verbinding met elkaar kunnen maken, door bijvoorbeeld veel samen te werken. Daarnaast moeten kinderen elkaar kunnen en durven aanspreken op ongewenst gedrag. Als laatste kinderen laten oefenen met verschillende rollen, zoals leiden en volgen.

Oefeningen

Twee handen, één potlood
Het tweetal maakt samen een tekening, door beiden met één hand het potlood vast te houden. Afwisselen met leiden en volgen.

Nabespreking: Heb je de leiding kunnen nemen? Wat doe je als de ander de leiding overneemt? Heb je kunnen volgen? Hoe is het om de ander te laten bepalen?

Leiden en volgen -groepje-
Een kind leidt en loopt voorop met het groepje door het lokaal.  De andere kinderen volgen en lopen op dezelfde manier. Dan wisselen van rol, zodat iedereen oefent met leiden en volgen.

Nabespreking: Hoe ging het leiden van een groepje? Heeft iedereen ook kunnen volgen? Wat is het voordeel van leiden? Wat is het voordeel van volgen? Wat kun je doen als iemand alleen maar wil leiden?

terug naar Groepsvorming

naar fase 3

Meer oefeningen bij fase 2, klik hier voor
Oefeningen bij fase 2 Presenteren – Orka.