Lessen in de klas

- Samenwerken en overleggen
- Leiden en volgen

Reageren op uitdagen

Relatiediagram

"In één oogopslag inzicht
in de relaties
van de klas"

Lessen in de speelzaal

"Interactie tussen kinderen
zichtbaar maken met
fysieke oefeningen."

Coaching van leerkrachten

"De leerkrachten kunnen de
vaardigheden toepassen in de
dagelijkse praktijk"

Groepsvorming fase 32019-01-15T12:34:42+00:00

Fase 3: Normeren

De omgangsregels in de klas zijn duidelijk. De rollen zijn verdeeld en de kinderen weten welke rol zij innemen in deze klas. Bij een positieve ontwikkeling zijn er goede afspraken te maken met de klas en heerst er een veilig klimaat.

Wat zijn de normen in deze klas? Durven kinderen hardop te noemen wat zij belangrijk vinden?
Tijdens deze fase wordt het samenwerken en het vertrouwen in elkaar geoefend.

Oefeningen

Wat zie je aan mij?
De klas staat in tweetallen tegenover elkaar. Ze observeren elkaar en na een paar minuten draaien ze zich om. Dan veranderen ze drie dingen aan hun uiterlijk. Als ze zich weer omdraaien, moeten ze de veranderingen opzoeken en uitbeelden.

Kun jij tot 100 tellen? 
De klas staat in een kring. In de volgorde van de kring zegt iedere leerling het volgende getal. De klas telt tot honderd. Variatie: Je moet ook een handeling doen tijdens het tellen.

Het verboden getal.
De klas staat in een kring. In de volgorde van de kring zegt iedere leerling het antwoord van een keersom uit een tafel. Je kunt afspreken dat de veelvouden van die tafel niet genoemd mogen worden. De leerling roept dan: ‘Tafel!’.

terug naar Groepsvorming 

naar fase 4