Fase 3: Normeren

Omschrijving
Groepsvorming fase 3 (normeren). Tijdens deze fase worden de normen van de groep vastgesteld. De rollen zijn verdeeld en de kinderen weten welke rol zij innemen in deze klas. Bij een positieve ontwikkeling zijn er goede afspraken te maken met de klas en heerst er een veilig klimaat.

Hoe willen we met elkaar omgaan? Wat vinden wij belangrijk in deze klas? Hoe ziet plezier en respect eruit in deze klas? Wat zijn de normen in deze klas? Durven kinderen hardop te noemen wat zij belangrijk vinden? Tijdens deze fase worden waarden en normen met de klas afgesproken. Er kunnen oefeningen gekozen worden, waarin afspraken maken centraal staan.

Periode
Vanaf de derde schoolweek tot de herfstvakantie.
Toevoeging: De oefeningen voor fase 3 kunnen het gehele schooljaar worden ingezet. Je kunt kinderen met elkaar laten overleggen welke afspraken en regels er voor het spel gemaakt worden.

Kenmerken
Fase 3: Normeren. De normen worden vastgesteld die bij deze groep horen. De rollen zijn verdeeld.

Oefeningen groepsvorming

Oefeningen

Voorbeelden van oefeningen groepsvorming fase 3

De bal gaat rond
De leerkracht geeft na de overlegtijd de bal aan een kind. De kinderen proberen zo snel mogelijk de bal aan elkaar door te geven. Als het laatste kind de bal heeft ontvangen, stopt de oefening. Tijdens de overlegtijd komen alle kinderen bij elkaar om te overleggen. Welke tactieken kunnen gebruikt worden? Hoe komt iedereen aan de beurt?

Grens veroveren
De kinderen van de klas worden verdeeld in twee groepen. Er wordt een grens in het midden van de zaal gemaakt met twee pionnen. Elk kind zoekt een ander kind op aan de andere kant van de grens. Ze geven elkaar een hand en proberen de voet van de ander over de grens te trekken. Als dit lukt, heb je gewonnen en zoek je een ander kind op. Voordat er gespeeld wordt, maken de kinderen contact met elkaar en tellen samen af. Lukt het alle kinderen om volgens de regels te spelen? Worden er eerst nog afspraken gemaakt?

terug naar Groepsvorming 

naar fase 4

Wil je als leerkracht jaarrond werken aan groepsvorming en sociale vaardigheden in de klas?
Schoolbrede preventieve aanpak, klik hier voor de superheldenaanpak.
Preventieve en curatieve aanpak voor een groep, klik hier voor de methode van Orka Training.