Fase 4: Presteren

Omschrijving
Groepsvorming fase 4 (presteren). Als de rollen zijn verdeeld en de normen zijn vastgesteld, kan de groep door naar fase 4: presteren. Bij een positieve groep werken de kinderen graag samen en worden conflicten snel opgelost.

Respecteren de kinderen elkaar? Kunnen de kinderen samenwerken? Kunnen de kinderen elkaar vertrouwen? Worden de kwaliteiten van kinderen goed benut?

De klas wordt gezien als een positieve groep. Tijdens deze fase kun je als leerkracht het samenwerken versterken door kwaliteiten van kinderen te benoemen en te gebruiken.

Periode
Vanaf de herfstvakantie tot drie weken voor de zomervakantie.

Kenmerken
De rollen zijn verdeeld en de normen zijn vastgesteld. De kinderen werken graag samen met elkaar en conflicten worden snel opgelost.

Oefeningen groepsvorming

Oefeningen

Voorbeelden van oefeningen groepsvorming fase 4

Het vierkant lopen
Vier banken worden in een vierkant gezet. De kinderen verdelen zich over de vier banken.
De kinderen wandelen over de banken, totdat zij op de eigen plek eindigen.
Twee banken lopen met de klok mee, en twee banken lopen tegen de klok in. De kinderen komen elkaar onderweg tegen, en zullen overleggen hoe ze langs elkaar kunnen lopen. Het doel van deze oefening is dat de kinderen samenwerken en overleggen. Hoe kan ik verder komen? Hoe kan ik andere kinderen ruimte geven?

Neurietikkertje
Tikspel. De kinderen kunnen niet getikt worden als ze met 3 kinderen bij elkaar staan en een liedje neuriën.

Woord voor woord
Om de beurt zegt ieder kind een woord en de bedoeling is dat alle woorden samen een zin of verhaal vormen. Kunnen de aansluiten bij de woorden van de kinderen die al geweest zijn? Kunnen de kinderen elkaar helpen, als een kind er niet uit komt?

terug naar Groepsvorming 

naar fase 5

Wil je als leerkracht jaarrond werken aan groepsvorming en sociale vaardigheden in de klas?
Schoolbrede preventieve aanpak, klik hier voor de superheldenaanpak.
Preventieve en curatieve aanpak voor een groep, klik hier voor de methode van Orka Training.