Fase 5: Evalueren

Omschrijving
Groepsvorming fase 5 (evalueren) is de laatste fase van groepsvorming. Tijdens deze fase kun je met de kinderen terugkijken op de leuke tijd. Aan het eind van het schooljaar kun je twee situaties krijgen. Ten eerste het intensief houden van contact, elkaar knuffelen en geen afscheid willen nemen. Denk maar aan de taferelen aan het eind van de musical! Kinderen willen vaak met elkaar afspreken om het afscheid nemen uit te stellen.

Aan de andere kant kunnen kinderen de laatste weken meer ruzie hebben dan anders. De kinderen hebben meer moeite met samenwerken en irriteren zich vaker aan anderen. De verbinding tussen de kinderen uit de klas valt uit elkaar. De klas regelt haar eigen afscheid. Je kunt als leerkracht met de kinderen tijdens deze fase positief terugkijken naar het afgelopen schooljaar.

Periode
Laatste weken van het schooljaar.

Kenmerken
Fase 5: evalueren
De kinderen nemen afscheid van elkaar. De groep gaat (tijdelijk) uit elkaar.

Oefeningen groepsvorming

Oefeningen

Voorbeelden van oefeningen groepsvorming fase 5

De groepsfoto
Een groepsfoto maken. De groepsfoto wordt op een A4 vel geplakt. Op de achterkant schrijven de kinderen een vakantiegroet op voor elkaar.

Kaartje schrijven
Wenskaarten liggen op tafel. De kinderen kiezen een kaart uit en schrijven die iemand anders. Ze zetten er een vakantiegroet en een positieve groepsherinnering op.  De kaarten worden opgehaald en na drie weken verstuurd.

Op mijn rug 
Elk kind krijgt een positief symbool op zijn rug geplakt, bv een hart of klavertje vier.  De kinderen schrijven bij iedereen een compliment op. Na een bepaalde tijd, pakt iedereen het symbool en bekijkt de opmerkingen.

terug naar Groepsvorming