Groepsvorming

Negen sociale vaardigheden

Een groep ontwikkelt zich gedurende het schooljaar en doorloopt 5 fasen van groepsvorming. Hiernaast kunt u meer informatie per fase vinden. Daarnaast ook bij elke fase een aantal oefeningen die u kunt toepassen in de klas.

Wil je als leerkracht jaarrond werken aan groepsvorming en sociale vaardigheden in de klas?
Schoolbrede preventieve aanpak, klik hier voor de superheldenaanpak.
Preventieve en curatieve aanpak voor een groep, klik hier voor het platform groepsvorming.

Informatie en oefeningen
Fase 1: Oriënteren.
De kennismaking. Wie ben ik in relatie tot anderen?
Meer informatie en oefeningen

Fase 2: Presenteren.
Strijd om de macht. Wie wordt de baas in de klas?
Meer informatie en oefeningen

Fase 3: Normeren.
Vertrouwen. Hoe gaat het in deze klas?
Meer informatie en oefeningen

Fase 4: Presteren.
Kwaliteiten. Kunnen de kinderen goed samenwerken?
Meer informatie en oefeningen

Fase 5: Evalueren.
Het einde van de groepssamenstelling. Kunnen de kinderen positief terugkijken?
Meer informatie en oefeningen