Kleef aan: overeenkomsten

Uitleg
De kinderen krijgen een invulblad met onderwerpen als groente, fruit, favoriete televisieprogramma’s (bijlage 1).
Elk kind vult zijn favorieten en interesses in. Daarna zoeken de kinderen elkaar op (tweetallen) en vergelijken de antwoorden met elkaar. Ze zetten een kruisje bij een onderwerp als het antwoord overeenkomt met een ander kind.
Als alle kinderen bij elkaar de antwoorden hebben vergeleken, worden alle kruisjes geteld. Hoeveel overeenkomsten zijn er in deze klas?

Kleef aan 
Een kind roept iets wat hij opgeschreven heeft bij een onderwerp. Elk kind die hetzelfde heeft opgeschreven bij dat onderwerp, roept ‘ja’ en gaat bij het kind staan. Dan roept een ander kind een onderwerp en kunnen andere kinderen naast het kind gaan staan. Zo krijg je een ketting van overeenkomsten.

Bijvoorbeeld
Een kind roept ‘Handbal’. Elk kind met als sport handbal gaat bij het kind staan. Dan roept een ander kind een
sport, en kunnen klasgenoten bij het kind aansluiten.

Bijlage 1: overeenkomsten invulblad.
Orka – Overeenkomsten

Informatie over groepsvorming, klik hier.