Over Orka2019-09-18T16:31:56+02:00

Over Orka

Visie

Orka Training richt op scholen, leerkrachten, ouders en kinderen. Het uitgangspunt is om samen met opvoeders met passie te werken aan de optimale sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Waarden
Orka werkt met de school samen om uiting te geven aan de volgende waarden in school:
Vertrouwen, veiligheid, verantwoordelijkheid, respect, zelfstandigheid en eigenaarschap.

Vaardigheden
De superheldenaanpak bestaat uit negen superhelden. Elke superheld is een keuze die het kind kan maken in interactie met klasgenoten. De leerkracht en trainer coachen de kinderen om de goede keuze te maken. De superheldenaanpak traint de leerkrachten om de werkwijze dagelijks te gebruiken in de klas.

De kracht van Orka is dat er veel aandacht gaat naar de kennis, vaardigheden en houding van de leerkrachten. De werkwijze is erop gericht dat de leerkrachten preventief kunnen handelen om een goede sfeer in de klas te houden.

Gebaseerd op
Motivationele benadering, de zelfdeterminatietheorie:
– Relatie
– Autonomie
– Competentie

Systeemtheorie: de invloed van de omgeving op het gedrag van een kind.
Kijken naar interacties, relaties, posities, rollen in de context van de klas.

Mijn achtergrond

Inmiddels werk ik al een aantal jaar met veel plezier en energie voor scholen. In mijn tijd werkzaam als leerkracht (2002-2012), heb ik mij ontwikkeld in het begeleiden van kinderen en groepen. In 2008 heb ik mijn diploma Kindercoach behaald en in 2010 het diploma Kinder- en jeugdtherapeut. Dit leidde tot het oprichten van Orka in 2009, waar ik kinderen, ouders en leerkrachten kon begeleiden in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. De laatste jaren heb ik mij gespecialiseerd in het begeleiden van leerkrachten en groepen.

Als trainer en co-teacher werk ik samen met leerkrachten aan groepsvorming:
– Hoe kun je als leerkracht kinderen coachen de goede keuze te maken?
– Hoe kun je kinderen verantwoordelijkheid laten nemen?
– Hoe kun je kinderen als groep laten samenwerken?
– Hoe kun je de sfeer in de klas verbeteren?

De laatste jaren volg ik nascholing met onderwerpen zoals: ”cognitieve gedragstherapie”, ”nieuwe autoriteit” en ”effectief leerkrachtengedrag bewerkstelligen.”

Opdrachtgevers

CRKBO

Orka Training is als onderwijsinstelling ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en is daardoor een erkende instelling zoals bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Het onderwijs is daarmee vrijgesteld van BTW.

Algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtnemer (Orka Training) en de opdrachtgever (School) met betrekking tot de educatieve diensten.

Algemene voorwaarden Orka

Klachtenprocedure
Orka Training hecht aan goede relaties. Waar gewerkt wordt, kunnen echter misverstanden ontstaan of kunnen fouten worden gemaakt. Indien u ontevreden bent over een dienst, laat dit Orka Training  zo spoedig mogelijk weten.

Klachtenreglement

Klachtenformulier

Verwerkersovereenkomst
In de verwerkersovereenkomst van Orka Training ligt vast hoe en welke persoonsgegevens wij verwerken. Dit is een overeenkomst tussen Orka Training en de school of instelling die de superheldenaanpak gebruikt. Orka Training hanteert daarbij de ‘Model Verwerkersovereenkomst 3.0’, van het Privacyconvenant Onderwijs. Versie 3.0 van deze overeenkomst is conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Verwerkersovereenkomst Orka Training 3.0

De naam Orka

Waar komt de naam Orka vandaan?
De afgelopen jaren heb ik meerdere malen de vraag gekregen hoe ik aan de naam Orka ben gekomen.
Dit wil ik graag uitleggen, want de naam Orka kan op verschillende manieren worden uitgelegd als symbool voor mijn werk.

Het dier staat symbool voor moed en kracht. Orka’s leven in hecht groepsverband, waardoor de naam mooi symbool staat voor het werken met groepsprocessen.  Daarnaast kreeg ik de tip van een leerkracht de tip om ‘De Orka Award’ te lezen van Ken Blanchard, omdat dit zo mooi aansluit bij mijn manier van werken. Ik werd enthousiast tijdens het lezen van het boek!  Het boek gaat over de kracht van positieve feedback. Je kunt het positieve benadrukken en gewenst gedrag  stimuleren op een aantal manieren. Terwijl ik het boek aan het lezen was, herkende ik de kracht van positieve feedback in het werken met groepen en gewenst gedrag.