Over Orka Training

Visie

Hoger doel
Het welbevinden van kinderen op school vergroten.

Gewaagd doel
Alle kinderen van Nederland kunnen kiezen uit negen sociale vaardigheden om zelfstandig keuzes te maken.

Kernwaarden
– Eigenaarschap
– Verantwoordelijkheid
– Veiligheid
– Respect

Kernkwaliteiten
– Positief
– Inspirerend
– Betrokken
– Innovatief

Mijn achtergrond

Inmiddels werk ik al een aantal jaar met veel plezier en energie aan groepsvorming in de klas. Mijn loopbaan ben ik begonnen als leerkracht in het basisonderwijs (2002-2012). In die periode heb ik mij ontwikkeld in het begeleiden van kinderen en groepen. In 2008 heb ik mijn diploma Kindercoach behaald en in 2010 het diploma Kinder- en jeugdtherapeut. Dit leidde tot het oprichten van Orka Training in 2009, waar ik kinderen, ouders en leerkrachten kon begeleiden in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. De laatste jaren heb ik mij gespecialiseerd in het begeleiden van leerkrachten en groepen. In 2014 zijn de eerste superhelden ontwikkeld en is de superheldenaanpak ontstaan. In 2020 is de online methode ontwikkeld.

Als trainer en co-teacher werk ik samen met leerkrachten aan groepsvorming:
– Hoe kun je als leerkracht kinderen coachen de goede keuze te maken?
– Hoe kun je kinderen verantwoordelijkheid laten nemen?
– Hoe kun je kinderen als groep laten samenwerken?
– Hoe kun je de sfeer in de klas verbeteren?

De laatste jaren volg ik nascholing met onderwerpen zoals: ”cognitieve gedragstherapie”, ”nieuwe autoriteit”,  ”effectief leerkrachtengedrag bewerkstelligen”, ”didactische werkvormen ontwerpen” en ”deep democracy, level 1”.

CRKBO

Orka Training is als onderwijsinstelling ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en is daardoor een erkende instelling zoals bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Het onderwijs is daarmee vrijgesteld van BTW.

Algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtnemer (Orka Training) en de opdrachtgever (School) met betrekking tot de educatieve diensten.

Algemene voorwaarden Orka Training

Klachtenprocedure
Orka Training hecht aan goede relaties. Waar gewerkt wordt, kunnen echter misverstanden ontstaan of kunnen fouten worden gemaakt. Indien u ontevreden bent over een dienst, laat dit Orka Training  zo spoedig mogelijk weten.

Klachtenreglement

Klachtenformulier

Verwerkersovereenkomst
In de verwerkersovereenkomst van Orka Training ligt vast hoe en welke persoonsgegevens wij verwerken. Dit is een overeenkomst tussen Orka Training en de school of instelling die de superheldenaanpak gebruikt. Orka Training hanteert daarbij de ‘Model Verwerkersovereenkomst 4.0’, van het Privacyconvenant Onderwijs. Versie 4.0 van deze overeenkomst is conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Model+verwerkersovereenkomst+4.0 – Orka Training