Verbinden in de eerste schoolweken

Groepsvorming: de eerste fase De start van het schooljaar. Investeren in deze periode zorgt voor meer rust en structuur voor de rest van het schooljaar. Als leerkracht zorg je voor een goede start door energie te steken in verbinding en normen en waarden. Hoe gaan we met elkaar om?  De kinderen en de leerkracht maken [...]