Groepsvorming: de eerste fase
De start van het schooljaar. Investeren in deze periode zorgt voor meer rust en structuur voor de rest van het schooljaar. Als leerkracht zorg je voor een goede start door energie te steken in verbinding en normen en waarden. Hoe gaan we met elkaar om?  De kinderen en de leerkracht maken kennis met elkaar. Een fase van oriënteren en verkennen.
Hoe kom ik over op anderen? Wat kan ik wel en niet zeggen in de klas?

In deze nieuwsbrief oefeningen waarbij het verbinden van kinderen en de leerkracht centraal staan. Veel plezier!

Verbindingsbingo
De kinderen gaan met elk kind en de leerkracht in gesprek en vragen naar sport, hobby en familie.
Aan het eind van de week wordt bingo gespeeld met alle antwoorden van de kinderen.
Uitleg en bijlagen: klik hier.

Kleef aan overeenkomsten
De kinderen gaan met elkaar in gesprek over onderwerpen zoals sport, hobby, huisdier, muziek. Alle interesses die overeenkomen worden aangekruist op een invulblad. Hoeveel overeenkomsten zijn er in de klas?
Uitleg en bijlagen, klik hier.

Wat is waar? 
Groepjes van vier. De kinderen noteren drie beweringen van zichzelf die hun klasgenoten niet van hen weten (maar wel mogen weten).  Eén van die drie beweringen is niet waar. Elk kind vertelt de drie beweringen, de anderen raden welke bewering niet waar is. Onderwerpen: hobby’s, sport, familie, vakantie, huisdieren, broers/ zussen.

Zinnen afmaken
Groepje van drie of vier. Elk kind geeft antwoord op de volgende vragen:
– Niemand weet van mij dat …
– Ik ben trots op …
– Mijn beste eigenschap is …
– Als ik niet op school ben, dan …